Jeg læser medicin på 11. semester, og har siddet som menigt bestyrelsesmedlem i PUFF siden marts 2011. Her har jeg blandt andet stået for oplæg om hvordan man kommer i gang med forskning og omkring forskningsformidling.
I sommeren 2010 færdiggjorde jeg en BSc i biologi ved Det Naturvidenskabelige Fakultet, KU. Hovedvægten af den valgfrie del omhandlede cellebiologi og humanfysiologi. I 2009 tilbragte jeg et semester hos en stamcellegruppe på det tidligere Biovidenskabelige Fakultet, KU (nu SUND-VET). Her lavede jeg først et fagprojekt omhandlende IPSC’er (induced pluripotent stem cells), mens jeg blev oplært i cellekulturerings teknik. Bagefter lavede jeg et forskningsbaseret bachelorprojekt om differentiering og karakterisering af neurale stamceller. Jeg fortsatte efter dette semester som frivillig forsker hos gruppen og lavede SEM (scanning electron microscopy) billeder af differentierende stamceller. Over de sidste par år har jeg arbejdet med et forsøg omhandlende kulturering og differentiering af humane IPS celler til tredimensionelt nervevæv in vitro .
Tiden på de forskellige fakulteter har givet mig et bredt netværk inden for mange discipliner i forskningen, og jeg brænder stadig for at arbejde med stamcelleteknologi og regenerativ medicin/kirurgi.

Patrick