Jeg er medicinstuderende på 6. semester. Jeg har taget et prægraduat prægraduat forskningsårsstuderende ved Tværfaglig Smertecenter og Infektionsmedicinsk Afdeling, Rigshospitalet indtil januar 2016, hvor jeg forskede i mulige hormonelle og immunologiske forstyrrelser som følge af smertebehandling med opioider.

Pernille Døssing billede (2)