Jeg går på 11. semester, og har været i gang med forskning i ca. 2 år på Retsmedicinsk Institut. Både i form af et reelt forskningsår og sideløbende med studiet. Jeg har været rigtig glad for forskningen, og er derfor i gang med at arrangere en PhD. Karrieremæssigt vil jeg gerne uddanne mig til speciallæge i Retsmedicin.

Pernille Holm redigeret