Prægraduat scholarstipendiat søges til projekt om effekt af fysisk træning på anstrengelsesudløst larynxobstruktion (EILO).

Patienter med EILO har symptomer, som minder om astmasymptomer, men som ikke kan behandles med astmamedicin. Vores forskningsenhed er blandt de førende i verden på området og med dette projekt vil vi besvare flere klinisk relevante spørgsmål om en lidelse, som er sparsomt beskrevet i litteraturen.

Som prægraduat forsker vil du:

 • –  Få mulighed for at skrive en artikel og dermed få et førsteforfatterskab
 • –  Blive oplært i fiberlaryngoskopi og anstrengelsestest
 • –  Lære at udføre astmatests
 • –  Arbejde i et inspirerende forskermiljø i en stor forskningsenhed

  Vi forventer at du:

 • –  Er medicinstuderende på kandidatdelen
 • –  Interesserer dig for lungemedicin (og lidt for øre-næse-hals)
 • –  Har lyst til at prøve kræfter med klinisk forskning
 • –  Er selvstændig, fleksibel og arbejdsom
 • –  Kan starte fra februar 2014 eller hurtigst muligt herefter

  Scholarstipendiet er af 6 måneders varighed og aflønnes med 10.000 kr. månedligt. Har du herefter mod på mere, er der rig mulighed for dette – dog forudsat at der skaffes fondsmidler.

  For mere information kontakt:

  Emil Schwarz Walsted
  Læge og ph.d.-studerende
  Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital emilwalsted@gmail.com
  Tlf. 31221111