Formand – Christian
e: formand[snabel-a]puffnet.dk
Funktion: Tegner foreningen ud ad til. Har den primære kontakt til samarbejdende instanser f.eks PhD-skolen. Står for den daglige ledelse af foreningen. Har hånd i hanke med forretningsgangen. Sikrer kontinuitet i foreningen.

Næstformand – Marie Louise
e: naestformand[snabel-a]puffnet.dk
Funktion: Tager sig af ad hoc opgaver. Er med til, sammen med formanden at sikre kontinuiteten i foreningen.

Sekretær – Solveig
e: sekretaer[snabel-a]puffnet.dk
Funktion: Laver indkaldelser til månedsmøder og afstemmer dagsordenen med ønskerne fra bestyrelsen og aktive medlemmer. Laver referater.

Kasserer – Thomas
e: kasserer[snabel-a]puffnet.dk
Funktion: Passer foreningens økonomi.

PR-ansvarlig – Mia (opslag) og Line (MOK)
e: pr[snabel-a]puffnet.dk
Funktion: Opdaterer opslagstavlen. Står for kommunikationen med MOK og infoskærme. Facebook-gruppe. Flyers til arrangementer.

IT-ansvarlig – Martine og Alexander
e: webmaster[snabel-a]puffnet.dk
Funktion: Opdatering og vedligeholdelse af hjemmesiden. Evt. oplære andre i brug af hjemmesiden.

Fondsansøgningsansvarlig – Carsten
e: funding[snabel-a]puffnet.dk
Funktion:
Holder styr på mulige fonde og tidsfrister. Sikrer, at fonde bliver søgt.Hjælper, når andre undergrupper skal søge penge.

Arrangementsansvarlig – Charlotte
e: events[snabel-a]puffnet.dk
Funktion: Holder styr på kalenderen, så vi kan koordinere vores aktiviteter. Opdaterer kalender på hjemmeside. Holder styr på foreningens ejendele. Ansvarlig for at der bookes lokaler.

Tilbage