Den opslagsansvarlige skal sørge for, at følgende bliver kontaktet (du kan se, hvem der er ansvarlig for hvad under Ansvarsområder):

1) Webansvarlige: Hjemmesiden
Opslag oprettes på hjemmesiden. Kontaktes på webmaster[snabel-a]puffnet.dk.

2) Tavleansvarlige: Opslagstavle
Opslag printes ud og hænges på Panums opslagstavle. Kontaktes på tavlen[snabel-a]puffnet.dk.

3) PR-ansvarlige: MOK
Opslag sendes til PR-ansvarlige, som sætter dette i MOK med vores ugentlige opslag. Kontaktes på pr[snabel-a]puffnet.dk.

4) Opfølgning
Hvis der står en deadline på opslaget, fjernes det når denne er overskredet. Det er op til den ansvarlige for hvert område at sørge for dette.
Hvis der ikke er en deadline, skal den opslagsansvarlige kontakte vejlederen efter en måned og forespørge, hvorvidt opslaget fortsat skal være slået op.

Tilbage