Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM)
Forum for udveksling af viden og erfaringer indenfor akutmedicin på tværs af specialer. Arrangerer møder og kurser samt den årlige Akutkonference.

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM)
Tilknyttet Dansk Medicinsk Selskab. Har på hjemmesiden en oversigt over kommende arrangementer og konferencer.

European Society for Emergency Medicine (EuSEM)
Europæisk organisation, som repræsenterer nationale akutmedicinske foreninger. Arrangerer den årlige EuSEM konference.

International Federation for Emergency Medicine (IFEM)
International organisation, som samler de nationale og regionale akutmedicinske foreninger. Arrangerer den årlige ICEM konference.

Tilbage