Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)
Videnskabeligt selskab for specialestuderende og -læger i almen medicin. Arrangerer løbende foredrag og kurser og medvirker aktivt til forskning indenfor emnet, herunder PhD-uddannelse. Administrer PLU-fonden og Sara Krabbes Legat. Har desuden gode vejledninger med tips til fondsansøgning og en god database over forskningsprojekter indenfor almen medicin.

Det Medicinske Selskab i København (DMSK)
Lægevidenskabeligt selskab med formål at styrke interessen for videnskabelig forskning og udbrede kendskabet til lægevidenskabens fremskridt. Uddeler flere legater, herunder OSVAL-prisen, som uddeles årligt til en studerende ved KU.

The European Society of General Practice/Family Medicine (WONCA)
International paraplyorganisation for nationale og regionale almenmedicinske organisationer. Arrangerer årligt WONCA World Conference og regionale konferencer, herunder WONCA Europe Conference.

Tilbage