KARDIOLOGI

Dansk Cardiologisk Selskab (DCS)
Tilknyttet Dansk Medicinsk Selskab. Selskabets formål er at befordre øget teoretisk viden og praktiske fremskridt inden for hjerte- og kredsløbssygdomme. Herudover afholde videnskabelige møder for medlemmerne samt forestå lægelig efteruddannelse i kardiologi.

European Society of Cardiology (ESC)
Selskab med hovedsæde i Frankrig. Har til formål at reducere kardiovaskulær sygdom i Europa. Administrerer flere videnskabelige tidsskrifter, tilbyder kurser og organiserer flere videnskabelige konferencer, herunder the ESC Congress.

GASTROENTEROLOGI

Dansk Gastroenterologisk Selskab (DGS)
Selskab under Dansk Medicinsk Selskab med formål at fremme forskning med relation til gastroenterologi, herunder basalforskning, klinisk forskning samt teknologivurdering og kvalitetssikring. DGS afholder en række kurser og videnskabelige møder, og er desuden rådgivende organ for myndighederne i forbindelse med spørgsmål vedr. gastroenterologi. Administrerer en række legater, dog primært for medlemmer af foreningen.

Dansk Selskab for Hepatologi (DASL)
Selskab under Dansk Medicinsk Selskab med formål at fremme forskning, undervisning og behandling inden for hepatologi, og at rådgive vedrørende uddannelsen i hepatologi og vedrørende spørgsmål, der angår hepatologiens placering i det danske sundhedsvæsen.

The United European Gastroenterology Federation (UEGF)
Europæisk professionel organisation for gastroenetrologer. Arrangerer United European Gastroenterology Week.

HÆMATOLOGI

Dansk Hæmatologisk Selskab (DHS)
Selskab under Dansk Medicinsk Selskab. Har på sin hjemmeside en noget begrænset legatoversigt, primært mhp. rejser og uddannelse.

INFEKTIONSMEDICIN

Dansk Selskab for Infektionsmedicin (DSI)
Tilknyttet Dansk Medicinsk Selskab. Har til formål at fremme praktiske og teoretiske fremskridt på det infektionsmedicinske område. Arrangerer løbende foredrag.

European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)
Europæisk forening med formål at fremme diagnostik, behandling og forebyggelse af infektions-relaterede sygdomme. Arrangerer kurser og konferencer oguddeler støtte til forskning og deltagelse i selskabets konferencer.

LUNGEMEDICIN

Danmarks Lungeforening
Både patientforening og sygdomsbekæmpende organisation. Uddeler hvert år 1,5 mio. kr. i forskningsstøtte, herunder støtte til deltagelse i videnskabelige konferencer.

Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS)
Forening for læger med interesse i lungemedicin. Arrangerer løbende kurser og foredrag.

International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (IUATLD)
International forening med hovedsæde i Paris. Har til formål at skabe innovative løsninger, ekspertise og hjælp til især lav- og mellemindkomst lande. Foreningen arrangerer en stor og flere mindre konferencer hvert år, arrangerer workshops og kurser og udgiver et tidsskrift (International Journal of Tuberculosis and Lung Disease).

European Respiratory Society (ERS)
Europæisk forening med formål at fremme lungesundhed gennem forskning, vidensdeling samt lægelig og generel uddannelse. Arrangerer bl.a. Europas største lungemedicinske konference, tilbyder uddannelse og kurser samt funding muligheder til lungemedicinsk forskning.

NEFROLOGI

Dansk Nefrologisk Selskab
Speciallægeforening for nefrologer med formål at fremme studiet af nyrernes struktur, funktion og sygdomme samt andre emner af interesse for nefrologer. Afholder løbende kurser og foredrag. Uddeler flere fonde, herunder støtte til forskningsprojekter og deltagelse ved konferencer.

REUMATOLOGI

Dansk Reumatologisk Selskab (DRS)
Knyttet til Dansk Medicinsk Selskab. Selskabets formål er at fremme forskning, uddannelse og behandling inden for reumatologi samt at virke rådgivende vedrørende reumatologiens placering inden for det danske sundhedsvæsen.


Tilbage/a>