Dansk Selskab for Tropemedicin og International Sundhed
Videnskabeligt selskab tilknyttet Dansk Medicinsk Selskab. Har til formål at udbrede kendskab og forståelse for globale sundhedsproblemer, med særlig fokus på sundhedsproblemer blandt fattige og marginalisrede befolkningsgrupper i Syd, indvandrere og flygtninge etc. Arrangerer løbende foredrag.


Tilbage