Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi (DSKF)
Tilknyttet Dansk Medicinsk Selskab. Har til formål at fremme forskning og undervisning indenfor klinisk farmakologi, at rådgive vedrørende præ- og postgraduat uddannelse i klinisk farmakologi samt at rådgive sundhedsmyndighederne i klinisk farmakologiske anliggender, herunder ved stillingsbesættelser. Har på hjemmesiden en oversigt over kommende arrangementer og konferencer.

Tilbage