Dansk Neurologisk Selskab (DNS)
Knyttet til Dansk Medicinsk Selskab. Har en god kalender med kommende arrangementer og kongresser.

Dansk Epilepsi Selskab (DES)
Tilknyttet Dansk Medicinsk Selskab. Administerer en række legater og fonde som kan søges mhp. forskning og uddannelse indenfor epilepsi.

Dansk Hovedpine Selskab (DHS)
Tilknyttet Dansk Medicinsk Selskab. Uddeler støtte til forskning indenfor hovedpine, men kun i ulige årstal.

European Federation of Neurological Societies (EFNS)
Europæisk paraplyorganisation for nationale neurologiske selskaber. Baseret i Østrig. Arrangerer EFNS Congress.

European Headache Federation (EHF)
Europæisk organisation baseret i Schweiz. Arrangerer European Headache and Migraine Trust International Congress.

World Federation of Neurology (WFN)
International paraplyorganisation for nationale og regionale neurologiske selskaber. Arrangerer World Congress on Controversies in Neurology.


Tilbage