Dansk Ortopædisk Selskab (DOS)
Knyttet til Dansk Medicinsk Selskab. Arrangerer løbende foredrag og kurser. Uddeler et legat, som også kan søges af PhD- og medicinstuderende. Har desuden en oversigt over yderligere relevante fonde og legater på hjemmesiden.

Tilbage