Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS)
Knyttet til Dansk Medicinsk Selskab. Lægevidenskabelige selskab, der har det som hovedopgave at fremme dansk psykiatri, samt dansk forskning inden for dette område. Afholder løbende foredrag og kurser. Uddeler et rejse- og uddannelseslegat for medlemmer.

Tilbage