1. juni 2010

Som nogle af jer sikkert har set i sidste nummer af MOK, har vores søstergruppe i Århus, Selskab for Medicinsk Studenterforskning (SMS), i den seneste tid arbejdet for at bevare den eksterne scholarstipendium finansiering gennem det frie forskningsråd.

Størstedelen af de prægraduate forskningsårsstuderende i hele landet er afhængige af disse scholarstipendierne for i praksis at kunne tage et år ud af studiet for at forske. I december 2009 indgik folketinget en bred aftale om fremtidens forskningsrådssystem, hvor der blev lagt op til, at det frie forskningsår (som FSS, Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom, hører under) fremover skulle prioritere større bevillinger og afskaffe mindre bevillingstyper, herunder scholarstipendierne. SMS var bekymrede for at dette ville betyde en forringelse, og i værste fald, en afskaffelse af forskningsåret. SMS havde bred opbakning fra klinikkere, professorer og lektorer på Århus Universitet, og med en underskriftsindsamling indsendte de et protestbrev til folketinget, der indgik som officielt høringssvar til lovforslaget. Resultatet blev heldigvis at Folketinget alligevel valgte at bibeholde de små bevillinger til scholarstipendier.

Desværre har FSS ændret deres tidsfrister for, hvornår man kan søge scholarstipendier. Fra februar i år kan man kun søge to gange om året og ikke løbende, som man kunne tidligere. Så nu skal kommende forskningsårsstuderende fremover være i rigtig god tid. Næste frist er d. 1/9 2010.

Tilbage