12. maj 2010

PUFF har fået en pris fra det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning (NSS) for godt initiativ til fremme af sundhedsforskning. NSS er et forholdsvist nyt forum oprettet under Sundhedsministeriet, og prisen blev overrakt ved NSS’s første årsmøde.
Under mødet blev det bekræftet, at mange af PUFFs kernearbejdsområder er yderst relevante. Vores ønsker, såsom at oprette en MD/PhD ordning på Panum og at forskningsårsstuderende igen vil kunne tage PhD kurser på lige fod med PhD studerende, blev godt modtaget. Det giver os mod til at gå videre med disse sager, og andre, til ledelsen på vores fakultet.
PUFFs formand, Marie Louise Mølgaard Poulsen modtog prisen på foreningens vegne og hendes takketale kan læses nedenfor.

Mit navn er Marie Louise Mølgaard Poulsen, jeg er lægestuderende og studenterforsker ved Københavns Universitet, og jeg er her i dag som formand for og medstifter af foreningen PUFF, som står for Panums Ungdoms Forsker Forening.

På vegne af PUFF vil jeg gerne takke mange gange for den flotte pris, det er en meget stor ære for os, at vi er blevet valgt til at modtage den.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til fortælle lidt om PUFF, hvad vi står for, og om baggrunden for at vi har startet foreningen.

PUFF er en forening af hovedsagligt lægestuderende ved Københavns Universitet; foreningen har overordnet til formål at motivere til og forbedre vilkårene for sundhedsvidenskabelig studenterforskning. I det ligger, at vi gerne vil være med til at gøre studenterforskning mere udbredt og lettere tilgængeligt for de studerende, og at vi gerne vil skabe bedre forhold for studenterforskere. Derudover fungerer foreningen som et socialt og fagligt forum og netværk for studerende med interesse for forskning.

De fleste af os her i dag kan nok blive enige om, at sundhedsvidenskabelig forskning er meget vigtig for den danske sundhedstilstand, både for at sikre den bedste patientbehandling og skabe de bedste kår for befolkningen, men også for at Danmark kan bevare et tidssvarende sundhedsvæsen, der også er internationalt konkurrencedygtigt.
Og netop studenterforskning er en overordentlig vigtig ressource i forhold til at sikre kvaliteten af fremtidig sundhedsforskning. Derfor synes vi, at det er vigtigt at arbejde for at få endnu flere kommende læger og andet sundhedspersonale til at forske allerede under deres uddannelse. Erfaringen viser, at studerende, der forsker i løbet af deres studie har meget større tilbøjelighed for også at kaste sig ud i forskning i deres fremtidige virker, fx i form af et PhD forløb. På længere sigt vil det resultere i flere sundhedsvidenskabelige PhD studerende og ikke mindst i dygtigere læger, som ikke alene har faglige forudsætninger for at forske, men som også forstår værdien af evidensbaseret medicin.

Formand Marie Louise Mølgaard, næstformand Julie Bjerglund Andersen og fhv. kasserer Andrew Lurie var tilstede ved prisoverrækkelsen

Officielt har PUFF kun eksisteret i lidt over et år, men allerede fra starten oplevede vi stor interesse fra de studerende, og foreningen er stadig i hastig vækst. Det hele startede med, at vi var en lille gruppe studerende, der forskede ved Københavns Universitet, som syntes at der var behov for øget fokus på studenterforskning. Vi havde alle oplevet, hvor svært det kan være som studerende at komme i gang med et forskningsforløb. En af de væsentligste årsager var, at der på lægestudiet ved Københavns Universitet ikke har været særlig stor fokus på studenterforskning i mange år. Der findes godt nok en formaliseret prægraduat forskeruddannelse for lægestuderende, som er rettet mod ambitiøse studerende, der vælger at forske på fuld tid i en periode undervejs i deres studie. Alligevel oplever mange studerende, at de fra Universitetets side får meget sparsom information om mulighederne for studenterforskning. Selv om mange studerende egentlig er interesserede i at forske, opgiver en stor del på forhånd, fordi de har rigtig svært ved at gennemskue, hvad det kræver af praktiske og faglige forudsætninger for at komme i gang. Og det mener vi er en skam, og det er vigtigt at forskning fremover bliver en naturlig og integreret del af lægestudiet.

PUFF støtter meget op om den nævnte prægraduate forskningsårs-ordning, og forsøger at udbrede kendskabet til den. Derudover arbejder vi for at gøre det lettere for studerende at starte på et forskningsprojekt, dels ved at hjælpe med generelle råd og vejledning, og gennem bred erfaringsudveksling mellem medlemmerne. Vi arrangerer også faglige kurser og foredrag med etablerede forskere om for eksempel videnskabelig tankegang og metoder, og eksempler på forskningsprojekter; og vi fungerer som et formidlende organ mellem studerende og forskningsaktive institutioner.

På medicinstudiet på Københavns Universitet er vi desværre bagud med studenterforskning i forhold til fx Århus Univeristet, hvor en meget større andel af de studerende tager et prægraduat forskningsår. Derfor mener vi, at der i høj grad stadig er plads til forbedringer i den prægraduate forskningsårsordning ved Københavns Universitet. I PUFF arbejder vi derfor aktivt for at få bedre vilkår for prædraduate forskningsårsstuderende. Blandt andet opfordrer vi til, at studenterforskere igen får adgang til Ph.D. kurser og lignede arrangementer på lige fod med Ph.D.-studerende, som de havde engang.
Vi arbejder også for at få indført muligheden for at starte et Ph.D. forløb prægraduat for de allermest målrettede studerende. En mulighed, som man har på lægeuddannelsen ved Århus Universitet og endda på andre studieretninger på Københavns Universitet, men ikke på lægeuddannelsen ved Københavns Universitet. Det mener vi er en stor mangel, som giver ulige vilkår for lægestuderende ved de forskellige danske universiteter.

Hvis forskning skal gøres til en mere integreret og naturlig del af lægestudiet ved Københavns Universitet, så er det af afgørende betydning, at det sættes fokus på at forbedre den prægraduate forskeruddannelse. Og vi har derfor brug for al den hjælp, vi kan få til at gøre studenterforskning endnu bedre.

Vi er derfor meget stolte af anerkendelsen med denne pris og, den bekræfter os i, at vi har fat i et uhyre vigtigt emne, og giver os blod på tanden for at fortsætte vores arbejde på Panum instituttet.

Til slut vil jeg også gerne rette en tak til vores søsterforening i Århus: Selskab for Medicinsk Studenterforskning, der selv udøver et stort og værdifuldt arbejde for stundenterforskning på Århus Universitet, og som inspirerede os til at starte en lignende forening i København.

Tusind tak for jeres opmærksomhed og for den meget flotte pris.

Marie Louise Mølgaard Poulsen,
Formand PUFF

Tilbage