15. april 2011

Dansk Medicinske Selskab i København (DMSK; selskabet som også uddeler OSVAL-prisen) har oprettet et antal scholarstipendier til medicinstuderende ved Københavns Universitet, der påtænker at starte på forskningsår i indeværende år. Scholarstipendiet udgør kr. 120.000 per år. Der kan kun søges om 12 måneders stipendium.

Kriterier

Ansøgere vil blive vurderet efter følgende kriterier:

  • Den studerendes hidtidige forskningsaktivitet
  • Forskningsprojektet
  • Den studerendes rolle i projektet (den studerende skal have et selvstændigt forskningsindhold, førende til publikation af mindst én videnskabelig artikel)

Hvem kan søge?
Ansøgninger om scholarstipendier skal indsendes af den studerendes vejleder sammen med en udtalelse af den studerende. Det forudsættes at den studerende eller dennes vejleder er medlem af selskabet. Det er ligeledes en forudsætning, at den studerende indskrives som forskningsårsstuderende ved SUND.

Ansøgning
Ansøgninger om scholarstipendium skal sendes til kms[snabel-a]dadl.dk sammen med følgende bilag:

  • Projektbeskrivelse inkl. kort resumé på dansk egnet til offentliggørelse
  • Hidtige eksamenskarakterer ved bachelor- og kandidatfag
  • CV for den studerende og for vejleder
  • Redegørelse for den studerendes rolle i projektet

Ansøgningen skal sendes som en enkelt samlet pdf-fil. Der modtages således ikke ansøgningsmateriale på papir.

Ansøgningsfrist: 27. juni 2011, kl. 12.00
Se det originale opslag hér.

Det Medicinske Selskab i København
Att. Bitten Dahlstrøm
Kristianiagade 12
2100 København Ø
E-mail: kms[snabel-a]dadlnet.dk
Hjemmeside: http://www.dmsk.dk/

Tilbage