Den Læge- og Naturvidenskabelige Komité indkalder ansøgninger til:

Læge- og Naturvidenskabelige Forskningsprojekter

Der kan søges midler til projekter i Danmark, fortrinsvis indenfor biomedicinsk grundforskning, translationel forskning og klinisk forskning.
Der kan søges om støtte til videnskabeligt apparatur, til materialer og til aflønning af ikke-videnskabelig medhjælp.

Der er 28,5 mio kr. til uddeling og ansøgninger under kr. 200.000 behandles ikke.
Ansøgningsskema og vejledning findes hér.
Ansøgninger skal indtastes i det internetbaserede ansøgningssystem og sendes elektronisk til Fonden
senest torsdag d. 29. september 2011, kl. 16.00.

Uddeling finder sted ultimo november 2011.
Offentliggørelse finder sted primo december 2011.

Novo Nordisk Fonden
Tuborg Havnevej 19
2900 Hellerup
Tlf. 3527 66 09
e: urba[snabel-a]novo.dk

Efter opslag i Ugeskrift for Læger, nr. 33, august 2011

Tilbage