Udbydes af: Komité for Psykosocial Kræftforskning (KPSK), Kræftens Bekæmpelse

Der kan søges støtte til psykosociale kræftforskningsprojekter og til grundforskning af væsentlig betydning for udviklingen af den psykosociale kræftforskning. Ansøgninger indenfor alle forskningstraditioner er velkomne.

Forskningsprojektet, der ønskes støtte til, bør have et veldefineret psykosocialt indhold i relation til kræftsygdomme og deres behandling.

Forskning indenfor såvel autoriseret som alternativ behandling kan opnå støtte. Der lægges vægt på, at forskningen planlægges gennemført i eller i tæt samarbejde med etablerede forskningsmiljøer på området.

Ansøgningstyper:
Projektstøtte (f.eks. egen løn, sekretærhjælp, driftsmidler mv.)
Forberedelsesstipendier
Scholarstipendier

Ansøgningsfrist: Mandag d. 3. oktober 2011, kl. 16.00
Se hele opslaget inkl. elektronisk ansøgningsskema hér.

Evt. spørgsmål kan rettes til AnneMette Bak amb[snabel-a]cancer.dk, tlf. 3525 7257

Tilbage