Forskningsår omkring kvalitet på akutområdet
Forskningsårsstuderende søges pr. 15/1-14, ansøgningsfrist d. 7/1-14, læs mere om projektet her.

Forskningsårstuderende til Cochrane review på Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland
Studerende søges til internationalt Cochrane systematisk review om positive og negative effekter af medicinsk behandling til børn med ADHD.

1-årigt prægraduat forskningsår på Bonkolab, Rigshospitalet
Studerende søges til projekt om behandling af børn med ALL pr. 1. februar 2014. Ansøgninger modtages løbende.

To-dages forskningskursus på Odense Universitets Hospital
Yngre Ortopædkirurger Danmark (YODA) afholder et forskningskursus i samarbejde med Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed ved OUH. Der er kun 25 pladser på kurset og tilmeldingen er åben!

Forskningssemester/år på Neurologisk Afdeling, Glostrup Hospital
Studerende søges til migræne/genetik finansieret projekt pr. 1. februar 2014, ansøgningsfrist 1. januar 2014, ansøgninger vurderes løbende.

Forskningsår på Kardiologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital
Forskningsårsstuderende søges til kardiologisk/endokrinologisk finansieret projekt pr. 1. februar 2014, ansøgninger vurderes løbende.

Journalclub månedsmøde i december
Anne Louise de Barros Damgaard kommer og fortæller om resultatet af sit prægraduate forskningsårsprojekt om præmaturitet og astma til journalclub d. 3. december 2013 kl 16.15 i lille mødesal.

Forskningsår i Dermatologi
Dermatologisk afdeling på Bispebjerg Hospital søger tre forskningsårsstuderende til ansættelse på scholarstipendium vilkår. Projekterne starter hhv. januar 14, forår 14 og efterår 14.

Kurser om artikelskrivning og forskningsproces
Tjek forskerkurser.dk hvis du kunne tænke dig at vide mere. Spørg evt. din vejleder, om han/hun vil betale for et mini-kursus. Husk også at PUFF næste semester holder oplæg om artikelskrivning og -læsning, samt om præsentationsteknik og mundtlig formidling.

Studerende til forskningsår på Infektionsmedicinsk Afdeling, RH
Søges med start Januar 2014 eller hurtigst muligt.

Prægraduat forskningsår i arbejdsmiljømedicin
Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital søger en studerende til et stort epidemiologisk registerbaseret forskningsprojekt om tungt løftearbejde blandt lufthavnsportører. Ansøgningsfrist 15. november 2013 kl 12.00.

PUFF månedsmøde om litteratursøgning
Kom til månedsmøde i PUFF d. 5. november kl 16.15 i store mødesal og få tips til at forbedre dine PubMed søgninger!

Årsmøde i Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse
Spændende oplæg, diskussion og status på den aktuelle medicinske uddannelse, workshops og ikke mindst foredrag og postere indenfor temaet medicinsk uddannelse. 7.november på Skejby Sygehus, Århus.

Workshop i grundlæggende projektstyring og projektledelse
Lær konkrete værktøjer til projektstyring i PUFFs workshop 23. oktober med André Agerholm. Læs om tilmelding her.

Kursus i Basal SAS-programmering
PUFF afholder basalt SAS-kursus 9.-10. november. Læs om tilmelding her.

Kongres for Medicinsk Studenterforskning
Sandbjerg Gods 14.-16. marts 2014. Præsentér dit forskningsprojekt i et uformelt men fagligt forum.

Workshop i fondsansøgning
Få tips og tricks til at søge penge til dit forskningsprojekt i PUFFs workshop d. 9/10-13, arrangeret i samarbejde med KUs Afdeling for Forskning og Innovation.

Ph.D. (klinisk assistent) ved Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk Afdeling, Glostrup Hospital
En stilling som Ph.d. studerende ved Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk Afdeling, Glostrup Hospital er til besættelse per 1/1-2014 eller snarest derefter under temaet: “Undersøgelse af biologiske markører ved migræne”.

Hvad er Good Clinical Practice?
Kom til månedsmøde i PUFF 1. oktober kl 17.00.

Studerende til forskningsår på Hvidovre Hospitals Børneafdeling søges
Hvidovre hospitals børneafdeling søger medicinstuderende til forskningsår i forbindelse med “Calmette-studiet” med start senest 1. februar 2014 men gerne tidligere.

Hvordan kommer du i gang med forskning?
Kom til første månedsmøde i PUFF tirsdag 10. september kl 16.15 i Lille Mødesal.

Medicinstuderende søges til forskningsprojekt på Kardiologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital.
Medicinstuderende søges til spændende prægraduat forskningsårsprojekt i kardiologi. Læs om projektet her.

Udvikling af molekylær billeddannelse til diagnostik og behandling af kræft og hjerte-karsygdom.
En række spændende OSVAL-II projekter, hvor du deltager i udviklingen af nye billeddiagnostiske metoder til kræft og hjerte-karsygdomme. Har du lyst til en længere tilknytning, er det også muligt. Forskergruppen er translationel og arbejder såvel klinisk (Rigshospitalet) som præklinisk (Panum) med fokus på PET, MR og CT.

Vil du være forskningsårsstuderende?
8 kandidatstuderende søges til stort et projekt, der undersøger hvilke faktorer, der bestemmer prognosen hos patienter indlagt i en akut modtagelse. Ansøgningsfrist 17. juni 2013 kl 12.

Starter din forskningskarriere denne sommerferie?
Bachelor- eller kandidatstuderende søges til at indgå i et team af læger, som arbejder på at bygge en database over sundhedsvidenskabelig forskning på Københavns Universitet.

Forskning og 4-års reglen
Kom til debatmøde om udfordringerne ved at forske som læge under 4-års reglen mandag d. 6. Maj kl. 16.30 i Mini Auditoriet 29.01.32 (Panum).

Studerende søges til kandidatopgave på Grundforksningsfondens Center for Vitaminer og Vacciner (CVIVA)
Studerende med interesse for pædiatri, immunologi og epidemiologisk forskning søges til forskningsprojekt om uspecifikke effekter af vacciner i Danmark. Ansøgningsfrist 22. maj 2013.

Medicinstuderende søges til forskningsprojekt om forebyggende behandling af personer med familiær disposition til hjerte-kar sygdomme
Skolarstipendiat med interesse for kardiologi søges. Ansøgningsfrist 3. maj 2013.

Forskningsformidling til lægmand
OBS! PUFFs månedsmøde i maj er flyttet til 25. april. Kom og få gode råd til lægmandsresuméer og mundtlige præsentationer til lægmand.

Prægraduat forskningsår i pædiatri
Dansk BørneAstma Center (DBAC) ved Gentofte Hospital søger forskningsårsstuderende pr. 1. august 2013.

Stud.med. søges til timelønnet forskningsarbejde
Forskningsinteresseret medicinstuderende søges til timelønnet forskningsarbejde på Endokrinologisk klinik i perioden 1. april til 1. september.

Forskningsårsstuderende søges til ophold i Guinea-Bissau
Medicin- eller folkesundhedsvidenskabsstuderende-studerende søges til Bandim Health Project i Guinea-Bissau. Læs mere her!

Professor Christian Torp-Pedersen: Den gode artikel
Vi gentager succesen fra sidste år, når professor Christian Torp-Pedersen holder foredrag om hvordan man skriver den gode artikel – uanset speciale. Kom og få tips og tricks med eksempler fra hans arbejde indenfor kardiologi.

Forskningsår på Hæmatologisk afdeling, RH
Epi-/Genomlaboratoriet på Hæmatologisk afdeling søger en stud.med. på kandidatdelen til et 12-måneders skolarstipendiat fra 1/9-2013.

Indkaldelse til generalforsamling d. 5. marts 2013
Der er generalforsamling umiddelbart efter månedsmødet d. 5. marts. Der vil vil være valg til bestyrelsen samt tillidsposter.

Foredrag om posterpræsentation
Kom og hør om hvordan du kommer fra idé til projekt, hvordan en abstractsession foregår og få praktiske tips til posterdesign.

Mangler du penge til forskning?
PUFF arrangerer i samarbejde med KUs afdeling for Forskning og Innovation (Fakultetsservice) en workshop med samme tema som de sidste års succeser: Workshop i fondsansøgning.

CVIVA søger studentermedhjælpere
Grundforskningsfondens Center for Vitamins and Vaccines (CVIVA) søger 2 medicinstuderende til at foretage telefoninterviews i forbindelse med Calmette-studiet. Ansøgningsfrist 7. februar 2013.

Center for Perioperativ Optimering søger scholarstipendiat
Ovenstående center søger en medicinstuderende til nye randomiserede kirurgiske projekter med ansættelsesstart 1/9-2013.