Nyheder

Forskningsseminar i B&U, Region Sjælland den 17 marts 2015
Vi har nu anledning til at tilbyde yderligere optil 25 pladser til halv pris til studerende.

Forskningsårsstuderende søges til projekt om computerbaseret genoptræning af patienter med apopleksi
I et samarbejdsprojekt mellem flere neurologist afdelinger sammenlignes effect af computerbaseret hjemmetræning efter apopleksi med standard genoptræning. Ansøgninsfrist d. 23 januar

The Labex SIGNAL is currently seeking applications from outstanding students
Labex is seeking applicants for 20 highly competitive, fully funded PhD positions in the area of Cell Signaling. The 3-year PhD will be starting in September 2015.

Medicinsk Afdeling, Køge Sygehus, søger 1-2 medicinstuderende til prægraduat forskningsår
Forskningen vil primært fokuserer på sukkersygebehandling og administrative forhold omkring dette. Der er garanteret løn på 10.000 kr i et år.

Prægraduat forskningsprojekt på Gastroenheden, Herlev Hospital
Projektet undsøger biopsier taget ved endoskopisk ultralyd med nye molekylærbiologiske teknikker. Varighed 3-6 måneder.

Lægestuderende søges til forsøg vedr. oplæring i kikkertundersøgelse af urinblæren 
Studiet omhandler metoder til simulationstræning i fleksibel cystoskopi. Det vil foregå på Center for simulation, CEKU, Rigshospitalet/Urologisk klinik D, 2111, Rigshospitalet.

Medicinstuderende søges til forskningsår på kirurgisk gastroenterologisk klinik C – Rigshospitalet 
Projektet vil omhandle biomarkører til pancreas- og galdevejscancere. Studerende med interesse for onkologi eller kirurgi foretrækkes. NY DEADLINE.

2 ét-årige stillinger som forskningsårstuderende ved Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling, Bispebjerg-Frederiksberg Hospitaler
Der tilbydes to fuldt finansieret stillinger som forskningsårsstuderende. Projekterne udføres i samarbejde med dermatologisk afdeling, og omhandler håndeksem.

Forskningsår tilbydes på neurologisk afdeling, RH
Forskningsår med start d. 1 februar tilbydes engageret studerende. Projektet er allerede fuldt finansieret og man vil blive ansvarlig for eget projekt.

Medicinstuderende søges til lønnet arbejde i forbindelse med Ph.D.-projekt på Herlev Hospital
Vi forventer, du har gå-på-mod, er imødekommende og ansvarsfuld. Interesse for urologi, onkologi eller billeddiagnostik er en fordel.

Kirurgisk afdeling, Køge Sygehus, søger 1 prægraduat forskningsårsstuderende
Der søges en engageret studerende til start d. 1 februar. Deadline på ansøgning d. 04/12-2014 inden kl. 1200.

Forskningsår med allergiforskning
Der udbydes 5 stipendier med støtte fra Lundbeck fonden til forskningsår indenfor allergi.

Center for Perioperativ Optimering søger 2-3 scholarstipendiater
Engageret studerende med interesse for forskning og kirurgi søges til start d. 1 februar 2015.

Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital, søger klinisk assistent til Ph.D. 
Klinisk assistent (cand. med.) søges til udførelse af 3-årigt Ph.D. studium med særligt fokus på neurovaskulære sygdomme, herunder bl.a. migræne. Stillingen besættes pr. 1 februar 2015.

Søges forskningsårsstuderende til projekt: Kostens betydning for lave blodsukre efter operation for gastric bypass
Lægestuderende med interesse for forskning søges til ovenstående projekt, med start 1/1-2015 eller 1/2-2015.

Lønnet kardiologisk forskningsår: Noget for dig?
Forskningsinteresseret stud. med. søges til et fuldt finansieret prægraduat forskningsår på Hjerte-CT enheden, Hjertecenteret, Rigshospitalet. Start februar eller efter nærmere aftale.

Forskningsår indenfor hjernetumorforskning
Engageret studerende med interesse indenfor cancerforskning, søges til projekt omkring PET-skanning som modalitet til at prædiktere behandlingsresultat for glioblastoma multiforme.

Fondsansøgningskursus
Står du og skal søge penge til et specifikt projekt, eller kunne du bare godt tænke dig at lære, hvordan man søger penge fra fonde, så deltag i PUFFs fondansøgningskursus.

Medicinstuderende søges til prægraduat forskningsår 
Der søges en medicinstuderende med interesse for kardiologi til et klinisk projekt på hjertemedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital.

Forskningsseminar marts: Neuropsykiatriske forstyrrelser
Forskningseminar omhandlende neuropsykiatriske forstyrrelser med særligt fokus på ADHD, abstract deadline 15/1-2015.

Forskningsår i pædiatrisk hæmatologi og immunologi
Projektet omhandler funktionen af immunsystemet efter knoglemarvstransplantation. Der er start på forskningsåret 1. feb. 2015. Ansøgningsfrist d. 20 okt.

Forskningsår i evidensbaseret medicin ved psykiatrisk forskningsenhed i Region Sjælland
Der søges en forskningsårsstuderende med interesse for psykiatri samt evidensbaseret medicin/praksis. Arbejdet vil omhandle ADHD og personlighedsforstyrrelser.

DanStem, the Danish Stem Cell Center, is looking for Master student(s)
The Ferretti group working under DanStem, wants highly motivated Master students to join them in their research on embryonic stem cell differentiation.

Den gode forskningsidé
To oplægsholdere fra forskningskurser.dk holder oplæg omkring den gode forskningsidé, og hvordan man kommer videre derfra.

Author seminar og publishing ethics
En eftermiddag i videnskabens navn, hvor der vil være oplæg om hvad der skal til for at blive publiceret i et tidskrift og hvad man i hvert fald ikke skal gøre.

Kongres for medicinsk studenterforskning
Igen i år bliver der afholdt kongres for studenterforskning d. 12. – 15. marts ved Sinatur Hotel Storebælt.                                                                                                                          

Forskningsårstuderende søges til neuro MR forskning?
Der søges en medicinstuderende med interesse for neurologi og MR. Man vil blive tilknyttet til klinik for klinisk fysiologi, Nuklear medicin og PET på Rigshospitalet.

Medicinstuderende søges til prægraduat Forskningsår i kardiologi?
Der søges en medicinstuderende med interesse for kardiologi til et klinisk forskningsprojekt på hjertemedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital.

Program for semesteret og første månedsmøde
PUFF byder både nye og gamle studerende velkommen til et nyt semester. Husk første månedsmøde d. 9/9 kl. 1615.

Interesseret i oftalmologi eller neurologi?
Studerende søges med interesse for neurologi eller oftalmologi til enten et forskningsår eller forskning iforbindelse med semesterfri.

Er du i gang med den sidste del af studiet og er du interesseret i et forskningsår?
Studerende søges med interesse for neurologi og ønske om at være med i en dynamisk gruppe.

Studentermedhjælper søges til projekt om palliativ indsats
Studerende søges med næse for systematisk arbejde, arbejdstid på ca 15 timer om ugen.

Medicinstuderende søges snarest til prægraduat forskningsår om palliativ indsats
Projektet ønsker at afdække, hvordan patienters ønske om at opholde sig i hjemmet kan imødekommes. Den primære arbejdsopgave bliver opslag i kliniske databaser. Deadline 25. August.

Studerende med interesse for anæstesiologi og reviews søges til job hos Cochrane Anaesthesia Review Group
Arbejdet omfatter bl.a. at tage minutes til møder i gruppen, samt at udarbejde fondsansøgninger.

Kandidat/sidste semesterstuderende med ønske om PhD forløb i verdensklasse
Der er brug for en dygtig basalinteresseret mediciner, til forløb på Harvard og Rigshospitalet.

Studentermedhjælpere søges til projekt om svær overvægt hos børn 
Nordsjællands Hospital søger studerende til projekt om svær overvægt hos børn og unge 8-10 timer pr. uge, løn efter overenskomst.

Studerende søges til ulønnet forskning indenfor neurokirurgi/neurologi
Studerende søges til arbejde med projekt omkring mapping og gliompatienter i juni/juli.

Forskningsår i Diagnostisk Enhed
Lønnet forskningsår tilbydes i dianostisk enhed, til studerende med interesse for cancer, lungesygdomme eller almen praksis, frist 01. august 2014.

 1-2 Forskningsårs-studerende til studie om hjernekræft 
Forskningsinteresseret studerende søges til projekt om hjernekræft og psykosociale forhold, med løn på 10.000 kr/md.

Lønnet Kardiologisk forskningsår: Noget for dig?
Forskningsinteresseret stud. med. søges til et fuldt finansieret prægraduat forskningsår på Hjerte-CT enheden, Hjertecenteret, Rigshospitalet. Start 1. august eller 1. september 2014.

Prægraduat forskningsår i pædiatri 
Forskningsårsstuderende søges til astma studie på Gentofte Hospital. Der ses løbende på ansøgninger, frist d. 15 juni.

Lønnet forskningsår til klinisk studie ved Urologisk afdeling Herlev 
Forskningsårsstuderende søges til studie omkring hormon forstyrrelser og erektil dysfunktion, bemærk kort ansøgningfrist 02. juni.

Forskningsår ved center for inflammation og metabolisme på Rigshospitalet
Forskningsårsstuderende søges til studie omkring signallering mellem hjerne og lever, samt lever metabolisme.

Scholarstipendiat på psykiatrisk afdeling O, psykiatrisk center København, Rigshospitalet
Forskningsinteresseret stud. med. søges til start 1. september.

Prægraduat forskningsår på Hjerte-CT enheden, Hjertecenteret, Rigshospitalet
Forskningsinteresseret stud. med. søges til start 1. august 2014, ansøgningsfrist 25. maj.

1-årigt prægraduat forskningsår på Børne- og ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital
Studerende søges til registerbaseret studie om forekomsten af psykisk sygdom hos unge med diabetes type 1, ansøgningsfrist 18/5.

Timelønnet arbejde på klinisk projekt på hjertemedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital
2 medicinstuderende søges til 6-8 timers lønnet forskningsarbejde om ugen fra midt juli til iPower projektet om kvinder med angina pectoris.

Lønnet forskningsår på Anæstesiologisk Afd., Herlev Hospital – KORT FRIST!
Medicinstuderende søges med ansættelsesstart efter sommerferien. Bemærk kort ansøgningsfrist 6. maj!

Skolarstipendiat med interesse for pædiatrisk hæmatologi og pulmonologi søges
Medicinstuderende på kandidatdelen søges til et helt eller et halvt års ansættelse. Løn søges i samarbejde med vejleder. Ansøgningsfrist 9. maj.

PUFF månedsmøde om farmakoepidemiologi
PUFF afholder semestrets sidste månedsmøde 6. maj kl 16.15, hvor Dansk Selskab for Epidemiologisk Forskning kommer og fortæller om mulighederne for forskning inden for dansk farmakoepidemiologi.

Medicinstuderende søges til frivillig forskning på Glostrup Hospital
Engageret studerende søges til rekruttering af patienter, helbredsundersøgelser, forsøg og data-indtastning på Neurologisk Afdeling, Glostrup Hospital.

Forskningsårsstuderende søges til finansieret projekt på RH
Der søges en studerende til et projekt om de fysiologiske forandringer forbundet med fysisk træning hos KOL patienter med start forår/sommer 2014.

Studerende søges til forskningsår på Infektionsmedicinsk Afdeling Rigshospitalet
Der søges en stud.med. med interesse for infektionsmedicin og immunologi til et projekt omhandlende hepatitis C og koagulation. Ansøgningsfrist 11. april.

Master’s Thesis Bazaar
Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research inviterer til en dag i forskningens navn. Kom og hør om alle de spændende projekter, de tilbyder.

PUFF afholder kursus i præsentationsteknik
8. april 2014 kl 16.15-19.30 i lokale 42.0.07. Mere om tilmelding her.

Forskningsår på Biomedicinsk Institut
Forskningsårsstuderende søges til tværfagligt projekt om primær forebyggelse med statiner. Ansøgningsfrist d. 15. april med start forår/sommer 2014.

PUFF foredrag om lægmandsformidling
19. marts kl 17.00 fortæller Henrik Denta om udfordringer ved at formidle forskning til lægmand.

Månedsmøde og Generalforsamling 2014
31. mats 2014 afholder PUFF månedsmøde med tips til, hvordan du hurtigt læser en videnskabelig artikel. Efterfølgende afholder vi generalforsamling. Alle interesserede er velkomne.

Prægraduat forskningsår på Strålebiologisk Laboratorium, RH
Prægraduat forkningsårsstuderende søges til projekt om behandlingen af glioblastoma multiforme på Strålebiologisk Laboratorium, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet. Ansøgningsfrist 15. april 2014, ansøgninger behandles løbende.

Marts månedsmøde i PUFF
Kom og hør Gunnar Gislasons oplæg om at skrive en god artikel tirsdag 4/3 kl 16.15 i Haderup Auditoriet, Panum Instituttet!

Motiverede forskningsårstuderende søges til Bandim Health Project
Medicin- eller folkesundhedsvidenskabsstuderende søges til forskningsprojekter i Guinea Bissau, Vestafrika. Ansøgningsfrist 1.3.2014.

Semestrets første månedsmøde i PUFF
Kom og få en introduktion til, hvordan du bedst kommer i gang med at forske 11. februar kl 16.15 i lille mødesal.

1-årigt prægraduat forskningsår på Bonkolab, Rigshospitalet
Forskningsårsstuderende søges til projekt om behandling af børn med ALL. Opstart forår 2014, fuldtid fra august 2014.

Forskningsår på Neurologisk Afdeling, Glostrup Hospital
Forskningsårsstuderende søges til Enhed for klinisk apopleksiforskning pr. 1. Maj 2014. Ansøgningsfrist 15. april 2014, ansøgninger vurderes løbende.

Forskningsårsstuderende til Kardiologisk Afd, Bispebjerg Hospital
Forskningsårsstuderende søges til et projekt i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Projektet er fuldt finansieret, start februar 2014 eller snarest derefter.

Forskningsår på Gastroenheden, Hvidovre Hospital
Forskningsårsstuderende søges til forskningsgruppe i akut abdominalkirurgi med start 1. februar 2014. Ansøgningsfrist 26. januar 2014.

Kom-Godt-Igang Workshop med FYF-RH
Foreningen af Yngre Forskere på Rigshospitalet arrangerer en workshop om hvordan man kommer godt igang med at forske 30. januar 15.30-17.30.

Forskningsår i børne- og ungdomspsykiatri
Forskningsårsstuderende søges til stort Cochrane review i børne- og ungdomspsykiatri. Ansøgningsfrist d. 4 februar kl 12.00.