Sexologisk Klinik er en højt specialiseret klinik, der varetager behandling af seksuelle problemer hos mænd og kvinder. Det kan være rejsnings-, lyst, orgasme og smerteproblemer. Behandlingen er ofte en kombination af rådgivning, kropslige øvelser, samlivsterapi og evt. medicinsk behandling. I den senere år er der kommet øget fokus på brug af mindfulness i behandling af seksuelle problemer.

Vi søger en engageret og selvstændig forskningsårs-studerende til at varetage sit eget afgrænsede forskningsprojekt.

Projektet har til formål at undersøge effekten af mindfulness som tillæg til den sædvanlige sexologiske behandling af almene sexologiske problemstillinger. Projektet er et pilotprojekt og metode studie og er planlaget at inkludere 2 x 15 patienter fra klinikken. Resultaterne vil danne baggrund for større undersøgelser af mindfulness som behandling i sexologien og hvordan de skal implementeres i det kliniske arbejde.

Opgaverne i forbindelse med projektet vil være mange facetterede. Du vil indgå i klinikkens rutiner, idet du skal identificere og rekruttere patienterne samt følge op på deres besøg og indhentning af data. Du vil være ansvarlig for dataindsamlingen og registrering og vil blive oplært i datasystemet til dette. Efterfølgende vil du stå for databearbejdning sammen med gruppens forskere. Du vil blive inddraget i ansøgningsprocessen til etisk komite samt udarbejdelse af materiale til studiet.

Under oplæring og projektudførelse vil være i tæt kontakt med klinikere og forskere involveret i projektet. Du vil blive tilbudt at deltage i klinikkens kursus i basal og klinisk sexologi mhp. at opnå basal viden om sexologi og dennes behandlingsprincipper. Hvis der er tid vil du have mulighed for at deltage i andre forskningsprojekter. Det forventes at projektet munder ud i en peer-reviewed publikation. Ansættelsen kræver stort engagement og selvstændighed, samt evne til at omgås klinikkens patienter.

Ansættelsen er som udgangspunkt et år med fleksibilitet i forhold til gældende regler under fremdriftsreformen.

Stillingen er på fuld tid i et år og med tiltrædelse 1.2.2018 eller efter aftale. Stillingen er fuldt finansieret, men det kan blive relevant at ansøge relevante fonde sideløbende.

Er det noget for dig? Hvis du er interesseret er du velkommen til at ringe for yderligere oplysninger på telefon 38 64 70 59 mandag, onsdag og torsdag eller sende en kort ansøgning med cv inden den 1.1.2018.

Samtaler med udvalgte finder sted i starten af januar.

Annamaria Giraldi
Professor, overlæge, Ph.d
Sexologisk Klinik, Psykiatrisk Center København