****HASTER****

Hvis du er interesseret i kardiologi og har lyst til at forske i en periode af din studietid, så har vi et projekt, som måske har din interesse.
Du vil under supervision blive ansvarlig for dit eget selvstændige forskningsprojekt, hvor du vil analysere STEMI patienters EKG’er. Projektet går ud på at undersøge associationen mellem EKG forandringerne og magnetisk resonans (MR)-målt myokardieinfarktstørrelse hos STEMI patienter behandlet med primær PCI på Rigshospitalet.

Projektet er et vigtigt studie, der er en del af et større forskningsprojekt, som skal være med til at forbedre risikostratificering af patienter med STEMI. Projektet kombinerer flere forskningsgruppers ekspertise indenfor multimodal billediagnostik, og baserer sig på etablerede metoder indenfor EKG analyse og MR til bedømmelse af mængden af truet og infarceret myokardium.

Du vil blive vejledt hele vejen igennem fra dataindsamling, statistisk analyse til skrivning af din artikel. Der bestræbes på at du kan indsende abstract og præsentere din forskning til nationale såvel som internationale kardiologisk kongresser.

Der bestræbes på at skaffe løn til stipendiaten efter følgende modeller:

  1. 6-12 måneders fuldtids orlov fra studiet uden SU, støttet med 10.000 kr. pr. måned    som studenter/stipendiatløn. Hvis man søger om et semesters stipendium (6 måneder), er det et krav, at dette semester ligger i forlængelse af yderligere et semester, der har forskning som hovedindhold, således at den studerende gennemfører et forskningsprojekt af 1 års varighed.
  2. Fuldtidsstuderende kan søge om støtte til forskningsaktivitet i 2 år ved siden af medicinstudiet. Forskningen skal have et omfang svarende til 35 timer/måned. Dette støttes med 5.000 kr. pr. måned i honorarløn.

Yderligere oplysninger kan fås hos Yama Fakhri, læge, Hjertemedicinsk Klinik B, Rigshospitalet. E-mail: yama.said.fakhri@regionh.dk og Telefon: 3545 1196.

Kort ansøgning, karakterblad og CV bedes sendt til Yama Fakhri, yama.said.fakhri@regionh.dk