Titel: Personlighed, hjernefunktion og serotonin 2A receptoren

Beskrivelse:
Neurobiologisk Forskningsenhed søger en ambitiøs og ansvarsfuld medicinstuderende til et projekt omhandlende hjernefunktion, personlighed og farmakologisk påvirkning af serotonin 2A receptoren.

Personlighed kan siges at bestå af regelmæssigheder i adfærd – fx hvordan mennesker interagerer med hinanden og miljø. Personlighed anses som værende ret statisk. Dog har nyere forskning vist, at det psykedeliske stof psilocybin kan foranledige positive forandringer i personlighed. Hvilke hjernemekanismer, der ligger til grund for personlighed og hvorledes psilocybin påvirker disse og personlighed er ikke kendt.

I dette projekt ønsker vi ved hjælp af billeddannelsesteknikken funktionel MRI at undersøge, hvorledes personlighed og hjernefunktion hænger sammen, og hvilken rolle stimulering af serotonin 2A receptoren med agonisten psilocybin kan spille i denne kontekst.

Den studerende vil stifte et solidt bekendtskab med moderne hjerneforskning omhandlende human neuroimaging. Dette vil inkludere praktiske forskningsopgaver som fx rekruttering og håndtering af forsøgspersoner, indsamling af MR-data og analyse af et stort eksisterende datasæt bestående af ca. 240 raske forsøgspersoner. Det er vores ambition, at arbejdet skal udmunde i en eller flere publikationer.

Vi søger en engageret studerende som vil arbejde på projektet i et år med mulighed for yderligere tilknytning – både for før og efter skolarstipendiatet. Det vil være en fordel (men er ikke nødvendigt) at have erfaring med databehandling i matlab eller med programmering.

Start: Sommer-efterår 2018.
Kontakt information:
Martin K. Madsen, læge, PhD-studerende (3545 6708, martin@nru.dk)

KU-vejleder:
Professor Gitte Moos Knudsen, Copenhagen University – SUND (3545 6720, gmk@nru.dk)