UNDERSØGELSE OM STUDENTERFORSKNING

Studenterforskning er udbredt på Københavns Universitet og mange medicinstuderende og forskningsgrupper formår at gennemføre et godt og konstruktivt samarbejde. Desværre modtager vi henvendelser fra medicinstuderende, som melder om dårlige arbejdsforhold og som føler sig udnyttet og snydt for publikationer. Vores indtryk er, at det er en tilbagevendende bekymring blandt de medicinstuderende.

PUFF ønsker at undersøge, hvor udbredt problemer omkring løn, arbejdstimer, publikationer og trivsel er under forskningsophold og samtidig klarlægge hvad der oftest giver anledning til konflikt. Dette er ikke undersøgt før.

Brugbarheden af vores resultater afhænger af at så mange som muligt svarer, og at både gode og dårlige oplevelser inkluderes.  Vi opfordrer derfor ALLE medicinstuderende på og læger (dimitteret fra 2018 og frem) fra KU, som har lavet studenterforskning på fuldtid, til at besvare undersøgelsen. 

Vi mener at studenterforskning er utrolig værdifuldt, da det både kan være en unik mulighed for den medicinstuderende og et betydeligt bidrag til forskningsgrupper. Det er derfor vigtigt for os, at der bliver taget hånd om de problematikker, der måtte opstå i forbindelse med et forskningsophold. Ambitionen med undersøgelsen er, at udarbejde nogle løsningsmodeller til de konflikter, der måtte være, og dermed forbedre samarbejdet mellem forskningsgrupper og medicinstuderende.

Tryk på overskriften (det orange link) for at besvare undersøgelsen.

Undersøgelsen er anonym og tager cirka 5 minutter at gennemføre.

 

Besvar spørgeskemaet her: https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.CoreRespondentCollectLinkAnonymous

/Panums UngdomsForsker Forening (PUFF)