Jeg startede mit forskningsår pr. 1. februar 2015 efter 9. semester på Medicin, KU. Mit forskningsår handlede om optimering af kikkertkirurgisk uddannelse og foregår på Simulations Center Rigshospitalet. Mit første delprojekt var et randomiseret studie med læger som forsøgspersoner, som handlede om optimering af kikkertkirurgisk træning vha. 3D vision. Tidligere har jeg forsket på Reproduktions Biologisk Laporatorium Rigshospitalet, hvor jeg færdiggjorde min bachelor med artiklen ”Safety considerations for transplanting cryopreserved ovarian tissue to restore fertility in female patients who have recovered from Ewing sarcoma”.

Stine (2)