Hvis alt går efter planen, bliver jeg læge januar 2018 og har siddet i bestyrelsen i PUFF siden foråret 2014, hvor jeg bl.a. har været webmaster og formand. Derudover har jeg været med til at arrangere en række kurser og foredrag. Jeg har i lang tid været interesseret i cancerforskning, men det var først efter et 7. semesters klinikophold på onkologisk afdeling, Herlev Hospital, at jeg for alvor fik øjnene op for specialet. I forbindelse med dette ophold kom jeg med i et forskningsprojekt omkring hjernemetastaser fra kolorektalcancer. Det første år arbejdede jeg på projektet sideløbende med studiet, hvorefter jeg tog et forskningsår for at arbejde fuld tid med forskningen. Undervejs i mit forskningsår blev jeg involveret i et retrospektivt klinisk projekt omhandlende brystkræft og forudsigelse af behandlingseffekt af forskellige onkologiske behandlinger ud fra tumorers mRNA-profil. Efter afslutningen af mit forskningsår har jeg arbejdet videre med mine projekter sideløbende med studiet.