Hvervet som den første vejleder for en grøn studenterforsker er vigtigt og beundringsværdigt hverv, men også et stort ansvar. Et vigtigt formål med et forskningsår er, at motivere den studerende til yderligere forskning efter endt forskningsår.

I PUFF har vi og hører vi jævnligt både gode og desværre også mindre gode historier fra studerende forskningsår. Men ufravigeligt er det, at vejlederoplevelsen ofte er bestemmende for, hvorvidt prægraduate forskningsårsstuderende ender med en forskerkarriere eller bliver skræmt væk fra forskerverdenen for altid.

Vi opfordrer derfor vores medlemmer til at præsentere vedlagte kontrakt for deres kommende vejleder. Kontrakten er alene ment som en hjælp til den studerende såvel som vejleder, som et udgangspunkt for en dialog, der kan afstemme de gensidige forventninger til forskningsårets indhold og udbytte. Det giver tryghed og rene linjer for alle parter.Du kan downloade kontrakten (indsæt link til ny vejlederkontrakt: https://www.dropbox.com/s/jhqpk4zwe32o9gt/Vejlederkontrakt.pdf?dl=0) (word fil ligger på også på droppen)