Erfaringer:

Allerede med min OSVAL I og udarbejdelsen af min første artikel, blev jeg grebet af forskning, da jeg fandt ud af, hvor sjovt det var at få lov til at fordybe mig i noget i den grad. Så efter 6. semester, da jeg kunne komme til at skrive OSVAL II, valgte jeg at tage et forskningsår for at fortsætte med forskningen med det samme. Jeg tog forsigtigt først kun forskningsår i et semester, da jeg dengang syntes at et år virkede som lang tid. Mit forskningsår endte dog med at strække det over sommerferien også (i alt 9 måneder). Hvis jeg kunne gøre det om, havde jeg helt klart taget et helt forskningsår, for jeg havde virkeligt travlt med at få projektet færdigt, og ville gerne have haft tid til at forbyde mig endnu mere.

Jeg havde forskningsår ved ICMM (Institut for Cellulær og Molekylær Medicin), som ligger på Panum Instituttet, hvor jeg fik plads på et kontor sammen med et par andre PhD studerende. Selv om de fleste laver laboratorie forskning på ICMM, var jeg tilknyttet Klinik for Medicinsk Genetik, hvor der stadig var mulighed for kontakt med patienter.
Mit forskningsårsprojekt handlede om den arvelige sygdom von Hippel-Lindaus sygdom, hvor jeg undersøgte, hvordan klinisk forebyggende kontrolundersøgelser kunne optimeres for disse patienter. Projektet var baseret på patientinterviews, som jeg selv foretog og en hel masse journalmateriale, som jeg selv indsamlede. Før projektet gik i gang, skrev jeg selv, selvfølgelig med hjælp fra min vejleder, min forskningsprotokol fra bunden, lavede selv fondsansøgninger, og søgte selv tilladelser fra Datatilsynet og Videnskabsetiske Komité. Det var meget udfordrende, når man aldrig har prøvet det før, men også utroligt lærerigt. Efterfølgende har jeg skrevet rigtig mange protokoller, pengeansøgning og ansøgninger om tilladelser til projekter, og det er virkelig en fordel at kunne, når man fortsætter med forskning.

Undervejs i forskningsåret lærte jeg rigtig mange nye mennesker at kende, både etablerede forskere, andre forskningsårsstuderende og PhD studerende tilknyttet instituttet. Derudover var jeg så heldig at komme med på en stor international konference, hvor jeg fik lov til at præsentere mine resultater, hvilket var en kæmpe oplevelse. Jeg fik også lov til at komme med på et PhD kursus, og har fået lidt oplæring i laboratorie teknikker, som bruges i genetik forskningen, så jeg nu føler, at jeg har fået et rigtig godt indblik i den verden.
Forskningsårsopgaven blev også brugt som min OSVAL II og er senere blevet udgivet som en artikel i et international tidsskrift.

Efter forskningsåret har jeg fortsat mit forskningsarbejde ved siden af studiet og har sammen med min vejleder startet flere kliniske undersøgelser op, som jeg stadig arbejder med.

Marie Louise Mølgaard Poulsen, marts 2010

Tilbage