Navn Formål Information
Det Kongelige Grønlandsfond Videnskabelige formål vedr. Grønland med særlig fokus på børn og unge Hjemmeside
EMF/SAEM Medical Student Research Grant Akutmedicinsk studenterforskning Hjemmeside
P. Carl Petersens Fond Lægevidenskabelig forskning Hjemmeside
Gigtforeningen Gigtforskning Hjemmeside
Beckett-fonden Klinisk onkologisk forskning Hjemmeside
Dansk Nefrologisk Selskabs Forskningsfond Nefrologisk forskning Hjemmeside
Dansk Nefrologisk Selskabs Rejsefond Deltagelse i nefrologiske kongresser Hjemmeside
Øjenfonden Forskning i øjensygdomme Hjemmeside
Anders Hasselbalchs Fond til Leukæmiens Bekæmpelse Forskning i leukæmi og dermed beslægtede sygdomme Se FIE
Ergoterapeutforeningens Forskningsfond Ergoterapeutisk forskning Hjemmeside
Grosserer Valdemar Foersom og hustru Thyra Foersoms Fond Forskning i kræft, gigt og hjerte-kar-sygdomme Se FIE
Kræftens Bekæmpelse Kræftforskning herunder juniorstipendier Hjemmeside
Kræftens Bekæmpelse Scholarstipendier, konferencedeltagelse Hjemmeside
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond Videnskabelige formål Hjemmeside
Købmand Kristian Kjær og Hustrus Fond, Kjær-Fonden Cancerforskning Se FIE
Dansk Ortopædisk Selskabs Fond Kongresdeltagelse, kursusdeltagelse Hjemmeside
Danmarks Lungeforening Støtte til forskning i lungesygdomme, enkeltprojekter Hjemmeside
Danmarks Lungeforening Pris på kr. 10.000 kr. for bedste besvarelse af kandidatspeciale/OSVAL-opgave indenfor lungesygdomme Hjemmeside
Eli og Egon Larsens Fond Psykiatrisk forskning Se FIE
Frimodt-Heineke Fonden Almenvelgørende formål, herunder videnskabelige Se FIE
Kgl. Hofbundtmager Aage Bangs Fond Dermato-venerologisk forskning Se FIE
Tryg-fonden Sundhed: Akutindsatser, patientsikkerhed, sundheds og sygdomsforebyggelse, kronisk sygdom, værdig afslutning på livet Hjemmeside
Ørelæge Hans Skouby og Hustru Emma Skouby’s Fond Lægevidenskabelig forskning, fortrinsvis indenfor øre-næse-hals-specialet Hjemmeside
Danske Fysioterapeuter – Forskningsfonden Støtte til forskningsprojekter, hvori fysioterapi indgår som en selvstændig afgrænset del Hjemmeside
Fonden af 1870 Lægevidenskabelig forskning, gerne til yngre forskere og gerne indenfor homøopati Se FIE
Linex Fonden – Frede Duelund Nielsens Fond Forskning vedr. sygdomsbekæmpelse Hjemmeside

Tilbage