Navn Formål Information
Børnecancerfonden Lægevidenskabelig forskning i børnecancer sygdomme, uddannelses- og mødeaktiviteter, kongresdeltagelse Hjemmeside
Børnehjertefonden Forskning i medfødte hjertesygdomme Hjemmeside
Danmarks Lungeforening og Kræftens Bekæmpelse Forskningsprojekter indenfor KOL og lungekræft Hjemmeside
Eva og Hans Carl Adolf Holms Mindelegat Diabetesforskning Se FIE
Fonden af 2. juli 1984 til bekæmpelse af Parkinsons syge Forskning i Parkinsons syge Se FIE
Fru Ruth I.E. König-Petersens Forskningsfond for Nyresygdomme Drift og apparatur til forskning i nyresygdomme, fortrinsvis yngre forskere Se FIE
Frøken Amalie Jørgensens Mindelegat Forskning i blodsygdomme, især leukæmi Se FIE
Gigtforeningen Videnskabelige projekter indenfor gigtforskning under 1 mio. Hjemmeside
Hjerteforeningen Forskning i hjerte- og kredsløbssygdomme Hjemmeside
Lærdals fond for akutmedicin Projektstøtte, research fellowships, center support, udviklingslande, PhD-stipendier Hjemmeside
PsykiatriFonden Psykiatrisk forskning Hjemmeside
Rosalie Petersens Fond Forskning i børnesygdomme Se FIE
Vera og Flemming Westerbergs Fond Cancerforskning Se FIE
Karen A. Tolstrups Fond Kræftforskning (lige år) og skleroseforskning (ulige år) Hjemmeside
Danmarks Bløderforening Forskning i blødersygdomme Hjemmeside
Kathrine og Viggo Skovgaards Fond – Læger Lægevidenskabelig forskning (skal søges af vejleder) Hjemmeside
Max og Anna Friedmanns Legat til Sygdomsbekæmpelse Medicinsk forskning Se FIE
Det Strategiske Forskningsråd Fase-1 ansøgninger: Klinisk forskning, sundhed og forebyggelse, rehabilitering, stamcelleforskning Hjemmeside
Oberstinde Kirsten Jensa la Cours legat Anæstesiologisk forskning, især rygmarvsanæstesi Hjemmeside
Anti-Doping Danmark Forskning relevant for anti-doping Hjemmeside
Beckett-fonden Klinisk onkologisk forskning Hjemmeside
Eva og Henry Frænkels Mindefond Lægevidenskabelig forskning i kræft og hjerte-kredsløbssygdomme Hjemmeside
Fabrikant Einar Willumsens Mindelegat Lægevidenskabelig forskning, fortrinsvis kræftforskning Se FIE
Gangstedfonden Lægevidenskabelig forskning Hjemmeside
Grosserer M. Brogaard og Hustrus Mindefond, Odense Kræftforskning, fortrinsvis indenfor leukæmi Se FIE
Ingeniør August Frederik Wedell Erichsens Legat Forskning i kræft-, hjerte- og øjensygdomme Se FIE
Prosektor Axel Søeborg Ohlsen og ægtefælle Else Søeborg Ohlsens Mindelegat Medicinsk forskning, især hæmatologisk og gastroenterologisk Se FIE
Lundbeckfonden Lægevidenskabelig forskning Hjemmeside
Ebba Celinders Legat Lægevidenskabelig forskning Se FIE
Kræftens Bekæmpelse Scholarstipendier, konferencedeltagelse Hjemmeside
Vibeke Binder og Povl Riis’ Fond Scholarstipendier til forskningsprojekter om inflammatoriske tarmsygdomme Hjemmeside
Johann og Hanne Weimann, f. Seedorffs legat Lægevidenskabelig forskning, særlig yngre forskere Hjemmeside
Sara Krabbes Legat Forskning og konferencedeltagelse indenfor almen medicin Hjemmeside
Kong Christian den Tiendes Fond Lægevidenskabelig forskning Hjemmeside
Novo Nordisk Fonden Forskningsprojekter i Norden indenfor endokrinologi Hjemmeside

Tilbage