Fonde: 3. kvartal

Navn Formål Information
Vera og Flemming Westerbergs Fond Forskning i diabetes og hjertesygdomme Se FIE
Fru Asta Florida Bolding, født Andersens Mindelegat Forskning i hjertesygdomme Se FIE
Gigtforeningen Gigtforskning, projekter under 1 mio. Hjemmeside
Beckett-fonden Klinisk onkologi forskning Hjemmeside
Kræftens Bekæmpelse Scholarstipendier, konferencedeltagelse Hjemmeside
Grosserer A. V. Lykfeldt og Hustrus Legat Lægevidenskabelig forskning i sygdomme, som medfører fysisk handicap Hjemmeside
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond Videnskabelige formål Hjemmeside
Lykfeldts Legat Lægevidenskabelig forskning i sygdomme, som medfører fysisk handicap Se FIE
Lundbeckfonden Lægevidenskabelig forskning Hjemmeside
Bloddonorernes Forskningsfond Hæmatologisk forskning Hjemmeside
Dansk Ortopædisk Selskabs Fond Kongresdeltagelse, kursusdeltagelse Hjemmeside
Scleroseforeningen Scleroseforskning Hjemmeside
Astrid Thaysens legat for lægevidenskabelig grundforskning Lægevidenskabelig grundforskning, fortrinsvis onkologisk Se FIE
Clara Hansens Mindelegat Videnskabelig forskning, fortrinsvis gigtforskning Hjemmeside
Danmarks Lungeforening Forskning i lungesygdomme: Målrettede stipendier, herunder PhD-stipendier og OSVAL-skrivning Hjemmeside
Danmarks Lungeforening Pris på kr. 10.000 kr. for bedste besvarelse af kandidatspeciale/OSVAL-opgave indenfor lungesygdomme Hjemmeside
Edith og Olfert Dines Hansens Legat Sygdomsbekæmpelse, især forskning i gigt, kræft og hjertesygdomme Se FIE
Else og Aage Grønbeck-Olsens Legat Forskning indenfor neurokirurgi og neuromedicin
Omtrent kr. 100.000 til rådighed, uddeles omkring december
Se FIE
Frimodt-Heineke Fonden Almenvelgørende formål, herunder videnskabelige
Tryg-fonden Sundhed: Akutindsatser, patientsikkerhed, sundheds og sygdomsforebyggelse, kronisk sygdom, værdig afslutning på livet Hjemmeside
Alice og Jørgen A. Rasmussens Mindelegat (Fond) Øjensygdomme Se FIE
Ergoterapeutforeningens Forskningsfond Ergoterapeutisk forskning Hjemmeside
Fabrikant Vilhelm Pedersen og Hustrus Legat Lægevidenskabelig forskning Hjemmeside
Michaelsens Fonden Scholarstipendier og forskningsstipendium Se FIE
Øjenforeningens Forskningslegater Forskning i synstruende sygdomme Hjemmeside
Dronning Louises Børnehospitals Forskningsfond Forskning i børnesygdomme og børnekirurgi Hjemmeside
Fonden til Lægevidenskabens Fremme Uddannelse ved udenlandske institutioner, konferencedeltagelse, forskningsprojekter Hjemmeside
Krista og Viggo Petersens Fond Lægevidenskabelig forskning Se FIE
Oberstinde Kirsten Jensa la Cours legat Anæstesiologisk forskning, især rygmarvsanæstesi Hjemmeside
Thora og Viggo Groves Mindelegat Forskning i cancer og infektionssygdomme Se FIE

Tilbage til Fonde