Navn Formål Information
A.J. Andersen og Hustrus Fond Forskningsprojekter i Danmark Se FIE
Børnecancerfonden Forskning i børnecancer sygdomme, uddannelses- og mødeaktiviteter, kongresdeltagelse Hjemmeside
Børnehjertefonden Lægevidenskabelig forskning i medfødte hjertesygdomme Hjemmeside
Danske Fysioterapeuter – Forskningsfonden Støtte til forskningsprojekter, hvori fysioterapi indgår som en selvstændig afgrænset del Hjemmeside
Fysioterapifonden Forskning i fysioterapi Hjemmeside
Grosserer Christian Andersen og hustru Ingeborg Ovidia Signe Andersen, født Schmidts Legat (Fond) Medicinsk forskning, fortrinsvis øjensygdomme Se FIE
Hjerteforeningen Forskning i hjerte- og kredsløbssygdomme Hjemmeside
Holger og Ruth Hesses Mindefond Forskning indenfor anæstesiologi og akut hjerte-kredsløbsmedicin Hjemmeside
Læge Fritz Karners og hustru Edith Karners fond Forskning med fokus på smertereduktion og minimering af indlæggelsestid efter kirurgiske indgreb Hjemmeside
Lærdals fond for akutmedicin Forskning i akutmedicin Hjemmeside
Hans og Nora Buchards Fond Lægevidenskabelig forskning Se FIE
Oda og Hans Svenningsens Fond Videnskabelig forskning Hjemmeside
PsykiatriFonden Psykiatrisk forskning Hjemmeside
Rosalie Petersens Fond Forskning i børnesygdomme Se FIE
Ørelæge Hans Skovby og Hustru Emma Skouby’s Fond Lægevidenskabelig forskning, fortrinsvis indenfor øre-næse-hals-specialet Hjemmeside
Fhv. Direktør Leo Nielsen og Hustru Karen Margrethe Nielsens Legat for Lægevidenskabelig Grundforskning Lægevidenskabelig grundforskning, fortrinsvis indenfor immunologi, virussygdomme og celleforskning, herunder scholarstipendier. Se FIE
Danmarks Bløderforening Forskning i blødersygdomme Hjemmeside
Fru Ingeborg Anna Albinus Larsens Mindelegat Forskning i kræft Se FIE
Inge og Jørgen Larsens Mindelegat Cancerforskning Se FIE
Warwara Larsens Fond Forskning i dissemineret sklerose, herunder scholarstipendier Se FIE
Helen og Ejnar Bjørnows Fond Medicinsk forskning, fortrinsvis nefrologi Se FIE
Gigtforeningen Gigtforskning, projekter under 1 mio. Hjemmeside
Beckett-fonden Klinisk onkologisk forskning Hjemmeside
Direktør Kurt Bønnelycke og Hustru Fru Grethe Bønnelyckes Fond Lægevidenskabelig forskning, fortrinsvis yngre forskere Hjemmeside
Fabrikant Einar Willumsens Mindelegat Lægevidenskabelig forskning, fortrinsvis kræftforskning Se FIE
Henny og Helge Holgersens Mindelegat Hæmatologisk forskning Se FIE
Henry og Astrid Møllers Fond Forskning i hjerte- og øjensygdomme Se FIE
Nyreforeningens Forskningsfond Forskning i nyresygdomme Se FIE
Christian Larsen og Dommer Ellen Larsens Legat Forskning indenfor cancer og infektionssygdomme Se FIE
Familien Erichsens Mindefond Kræftforskning Se FIE
Kræftens Bekæmpelse Scholarstipendier, konferencedeltagelse Hjemmeside
Sigvald og Edith Anelise Cecine Kristence Rasmussen født Poulsens mindelegat (fond) Kræftforskning Se FIE
Svend Helge Arvid Schrøder og Hustru Ketty Lydia Larsen Schrøders Fond Forskning i kræft og øjensygdomme Se FIE
Lundbeckfonden Lægevidenskabelig forskning Hjemmeside
Lennart Grams Mindefond til Epileptologisk Forskning Forskning indenfor epileptologi Hjemmeside
Mette Warburgs Fond Oftalmologisk forskning Se FIE
Edith Waagens og Frode Waagens Fond Forskning i nyresygdomme, kun til drift og apparatur Se FIE
Folketingsmand J. Christensen og hustru K. Christensens Fond til støtte af forskning i kræft- og AIDS-sygdomme Forskning i kræft og HIV Se FIE
Fru Gudrun Elboth, født Døbelins, mindelegat, fond Forskning i hjertesygdomme, fortrinsvis yngre forskere Se FIE
Helge Peetz og Verner Peetz & hustru Vilma Peetz Legat Cancerforskning Se FIE
Inge og Jørgen Larsens Mindelegat Cancerforskning Se FIE
Lars Andersens Legat Forskning i aldersrelateret synssvækkelse, især mhp. Forebyggelse Se FIE
Colitis-Crohn Foreningen Forskningsprojekter indenfor colitis ulcerosa og Mb. Crohn Hjemmeside
Viholm Fonden Medicinsk forskning, fortrinsvis indenfor nyretransplantation, hæmodialyse og psykiatri Se FIE

Tilbage