Navn Formål Information
Agnes og Poul Friis Fond Lægevidenskabelig forskning, især indenfor kræft Se FIE
Axel Klees Smerteforskningsfond Smerteforskning Se FIE
Dansk Kræftforsknings Fond Kræftforskning Hjemmeside
Desirée og Niels Ydes Fond Diabetesforskning, apparatur og driftsudgifter Se FIE
Det Medicinske Selskab i Københavns Tode-legat Igangsætningsstøtte til yngre forskere, herunder medicinske studenter Hjemmeside
Direktør Jacob Madsen og Hustru Olga Madsens Fond Sygdomsbekæmpende forskning Se FIE
Gigtforeningen Forskningsstipendier Hjemmeside
Hørslevfonden Lægevidenskabelig og farmaceutisk forskning Hjemmeside
Læge Agnete Løvgreens Legat AIDS og cancerforskning udført af kvindelige læger og medicinstuderende Se FIE
Overlæge dr. med. Einar Geert-Jørgensen og Hustru Ellen Geert-Jørgensens Forskningslegat Forskning i maniodepressiv sygdom Se FIE
P. A. Messerschmidt og Hustrus Fond Sygdomsbekæmpende forskning Se FIE

Tilbage