Navn Formål Information
A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formål Lægevidenskabelig forskning, især apparaturanskaffelser Hjemmeside
Andersen-Isted Fonden Kræftforskning Se FIE
AIDS-Fondet Forskningsprojekter indenfor HIV/AIDS Hjemmeside
Arvid Nilssons Fond Forskning i hjerte-kar-sygdomme Se FIE
Augustinus Fonden Videnskabelige formål Se FIE
Bevica Fonden Forskning i bevægelseshandicap Hjemmeside
Bikubenfonden / BG Fonden Alment velgørende Hjemmeside
Bodil Pedersen Fonden Alment velgørende Se FIE
Brødrende Hartmanns Fond Alment velgørende til apparatur Hjemmeside
Børneulykkesfonden Forskning vedr. børneulykker Hjemmeside
C. C. Klestrup og Hustru Henriette Klestrups Mindelegat Lægevidenskabelig forskning Se FIE
Civilingeniør Bent Bøgh og hustru Inge Bøghs Fond Forskning indenfor sclerose og kræftsygdomme Se FIE
Dagmar Marshalls Fond Forskning indenfor kræft, børnesygdomme og spastiske sygdomme Se FIE
Danmarks Lungeforening Konferencedeltagelse Hjemmeside
Dansk Selskab for Klinisk Biokemi Kongresdeltagelse Hjemmeside
Dansk Selskab for Rejsemedicin Videnskabelig forskning og kongresdeltagelse Hjemmeside
Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat Afd. B Kræft, tuberkulose- og gigtforskning Hjemmeside
Døvefonden Forskning relevant for døve og hørehæmmede Hjemmeside
Else og Mogens Wedell-Wedellsborgs Fond Medicinsk forskning, primært polio og cancer Se FIE
Fonden til fremme af medicinsk behandling af cancer Cancerforskning Se FIE
Gigtforeningen Deltagelse i rejser og kongresser relevante for gigtforskning Hjemmeside
Harboefonden Videnskabelige formål, især kræftdiagnostik Hjemmeside
Hartmannfonden Lægevidenskabelig forskning Hjemmeside
Hensat arv efter Elisabeth Stevn og Niels Rindom Psykiatrisk forskning Hjemmeside
Høreforeningen Audiologisk forskning Hjemmeside
Jesper Rohmanns Mindefond Forskning i primære immundefekter, herunder HIV/AIDS Se FIE
Kirsten og Freddy Johansens Fond Lægevidenskabelig forskning Hjemmeside
Kræftens Bekæmpelse Kortvarige stipendier Hjemmeside
Landsforeningen til bekæmpelse af Cystisk Fibrose Forskning i Cystisk Fibrose Se FIE
Ludvig og Sara Elsass Fond Forskning mhp. Forbedring af handicappedes helbred og livsvilkår Hjemmeside
Læge Sofus Carl Emil Friis og Hustru Olga Doris Friis’ Legat Lægevidenskabelig forskning Se FIE
Murermester Lauritz Peter Christensen og hustru Kirsten Sigrid Christensens Fond Forskning i hjertesygdomme, særligt hjerteinfarkter Se FIE
Musikforlæggerne Agnes og Knut Mørks Fond Forskning i thyroidea-sygdomme Se FIE
Oticon-fonden Forskningsprojekter, uddannelse, konferencedeltagelse, kampagner, publikationer, studierejser indenfor audiologi Hjemmeside
Poul og Ellen Hertz´s Fond Humanitære formål, især forskning indenfor cancer og hjertekarsygdomme Se FIE
Psoriasis Forskningsfonden Forskning i psoriasis og psoriasisgigt Hjemmeside
Ronald McDonald BørneFond Forskning, der har til formål at øge den eksisterende viden om alvorlig sygdom, der rammer børn Hjemmeside
Snedkermester Sophus Jacobsen og hustru Astrid Jacobsens Fond Lægevidenskabelig forskning, gerne kredsløbssygdomme Se FIE
Thorkild Steenbecks Legat Forskning i fysiske handicaps Se FIE
Vissing Fonden Lægevidenskabelig forskning, fortrinsvis cancer og diabetes Se FIE
Øster-Jørgensen og Rømhild Andersen Fonden Medicinsk forskning Se FIE
Ester M og Konrad Kristian Sigurdssons Dyreværnsfond Medicinsk forskning uden dyreforsøg Se FIE
Aase og Ejnar Danielsens Fond Lægevidenskabelig forskning Hjemmeside

Tilbage