Litteratursøgning efter relevante artikler og etableret viden er en vigtig del af arbejdet med at formulere forskningsspørgsmål og protokol såvel som den senere artikel.

PubMed er den største, hyppigst benyttede og opdaterede medicinske og odontologiske artikeldatabase – som derfor også hurtigt kan blive uoverskuelig. Det betaler sig derfor at investere tid i, at lære PubMeds søgefunktioner godt at kende, da du herved kan minimere antallet af ”hits” til artikler af relevans for dit projekt. Du kan få hjælp til PubMed og andre databaser på KUB nord.

Udover gratis kurser i PubMed tilbydes der også kurser i reference håndtering.

Når man får samlet mange artikler, kan man nemt at miste overblikket. Inden du går i gang med at søge artikler, er det derfor en god idé at skaffe sig et referenceprogram og lære at bruge det. Under Artikelskrivning og publicering finder du en introduktion til brugen af referenceprogrammer, når du skriver dit manuskript.

Tilbage