Hvervet som den første vejleder for en grøn studenterforsker er vigtigt og beundringsværdigt hverv, men også et stort ansvar. Et vigtigt formål med det prægraduate forskningsår er at motivere den studerende til yderligere forskning efter endt forskningsår.

I PUFF er vi alle nuværende eller tidligere studenterforskere, og har alle gode, men desværre også mindre gode historier at fortælle. Men ufravigeligt er det, at vejlederoplevelsen ofte er bestemmende for, hvorvidt prægraduate forskningsårsstuderende ender med en forskerkarriere eller bliver skræmt væk fra forskerverdenen for altid.

Vi opfordrer derfor vores medlemmer til at præsentere vedlagte brev og kontrakt for deres kommende vejleder. Kontrakten er alene ment som en hjælp til den studerende såvel som vejleder, som et udgangspunkt for en dialog, der kan afstemme de gensidige forventninger til forskningsårets indhold og udbytte. Det giver tryghed og rene linier for jer begge.

Du kan downloade kontrakten hér.

Tilbage