Bacheloropgaven
Kandidatspecialet
I løbet af studiet giver de obligatoriske forskningsopgaver en introduktion til den videnskabeligt arbejdsproces.

Prægraduat forskningsår
Et prægraduat forskningsår er din mulighed for i løbe af studiet at prøve kræfter med forskning på et mere omfattende plan end de obligatoriske opgaver.

Forskning på deltid
Det er også muligt at forske samtidig med, at man læser på semestrene eller tage et sabbatår til forskning, ofte efter afsluttede forskningsforløb (fx i forbindelse med bachelor-/kandidatopgave eller prægraduat forskningsår). På denne måde bliver man ved med at have kontakt til forskergrupper indenfor ens interessefelt, og dette kan i mange tilfælde gøre det lettere at komme i gang med en Ph.D.

Tilbage