Den nye reform har gjort det ganske besværligt at holde et halvt til et helt år fri for at lave fuldtidsforskning, hvorfor forskning ved siden af studiet kan være et godt alternativ.
Deltid-/fritidsforskning er muligt på mange afdelinger, men kun undtagelsesvis mod betaling (hvis du også vil have et forfatterskab, altså). Selv om sidstnævnte er at foretrække, er den ulønnede fritidsforskning også typisk mere fleksibel.

Typer af projekter:
I princippet er stort set alle typer studier mulige at udføre på deltid.
Oftest er der tale om registerstudier, men husk at der findes mange undertyper indenfor dette!
Fx kan det indebære OPUS (retrospektive behandlingsopgørelser) og Pubmed arbejde (review), men det kan også være så simpelt som at ekstrahere data fra et cancerregister og skrive om dette. Endda Cochrane studier kan laves i fritiden.

Det er også muligt at være medhjælper på en andens projekt, typisk vil det være en ph.d.-studerendes projekt, hvor du kan få lov til at tage blodprøver eller journalføre forsøgsdeltagernes visits. Det er god erfaring, men ofte vil du ikke få mere end et ”pynte-forfatterskab” (dvs. hverken 1.-, 2.-, 3.- eller sidsteforfatterskab) for det. Men al erfaring er positivt inden for forskningsverdenen.

Det svære:
Projektet er frivilligt arbejde både for dig men også for din(e) vejleder(e), fleksibilitet på din front er derfor påkrævet. Dette kan også betyde at din vejleder ikke altid har tid til at vejlede dig, når du har brug for det.
Sidst nævnes det tungeste: ansvaret for at projektet gennemføres er dit.

Det positive:
De vejledere, der siger ja til denne type af projekter, er typisk interesserede i at du skal få en god oplevelse ud af det – og så meget erfaring som muligt, inklusiv skrivearbejdet.

Hvad skal du så forske i?
Start med at bruge tid og kræfter på at finde et fag som du interesserer dig for – typisk vil du gennem din uddannelse blive fanget af et/flere fag. Gå videre med noget du brænder for, da din motivation er essentiel i denne type forskning.
Lav evt. en liste med emner du synes er interessant inden for det udvalgte fag. Tænk over hvad der kunne være interessant at ”nørde med” for hvert punkt.

Hvem kan være vejleder?
Der er flere måder at finde en vejleder indenfor det område du vil forske i.
Hver gang du starter på en nyt klinisk forløb vil en lektor eller forsker reklamere for sin forskning. Hiv fat i denne person.
PUFF anbefaler alternativt at du selv finder en potentiel vejleder ved f.eks. at se KUs vejlederkatalog til bachelor og kandidatopgave igennem, eller søger på hospitalernes hjemmeside efter forskere. Derefter kan du kontakte den potentielle vejleder – spørg da direkte ”jeg vil gerne forske, har du noget jeg kan lave”. De fleste (aktive) forskere har noget data liggende som de gerne deler ud af.

Puffs holdning til kontrakt udarbejdelse
PUFF har gennem flere år anbefalet at udarbejde en kontrakt med sin vejleder (link til vejlederkontrakt).
Du skal dog huske, at ansvaret for gennemførsel af et frivilligt projekt er dit.

Risici
Der er risiko for, at dit lange arbejde og sene aftentimer ikke bærer frugt i form af en artikel i sidste ende, men husk da at al forskningserfaring tæller, når du søger dit næste projekt.

Forsk vel!