Denne vejledning er skrevet med henblik på medicinstuderende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. For information om forholdene ved de andre uddannelser eller fakulteter henvises til de respektive hjemmesider.
OBS!! Undersøg altid de gældende regler for den relevante studieordning på intranet.ku.dk

INTRODUKTION
I løbet af studiet er der selvfølgelig de obligatoriske forskningsopgaver, som giver mulighed for at fordybe sig i et videnskabeligt arbejde. Mange vælger at bruge mere tid end den, der er sat af i undervisningsplanerne. Man kan enten arbejde på sine opgaver i løbet af flere semestre, tage lidt fri fra studiet for at fordybe sig i dem, og måske kombinere den med andre forskningsforløb som fx prægraduat forskningsår.

FORMÅL
Formålet med kandidatspecialet er, at den studerende skal kunne arbejde problemorienteret, selvstændigt og videnskabeligt med et selvvalgt projekt indenfor det sundhedsvidenskabelige emneområde.

PROJEKTET
Kandidatspecialet kan være en analyse af empiriske data, som den studerende selv har medvirket til at indsamle eller kan være en analyse af data, som er udleveret af vejleder. Endelig kan kandidatspecialet være en systematisk oversigtsartikel efter den model, som kendes fra Ugeskrift for Læger.
Du kan finde en vejleder ved at kigge i emnekataloget i Absalon under faget Kandidatspeciale eller ved at kontakte en forsker indenfor det område, som du ønsker at skrive. Du kan også se hér på hjemmesiden under Opslag, især hvis du ønsker at kombinere dit speciale med et forskningsår (se nedenfor).

KOMBINATION MED PRÆGRADUAT FORSKNINGSÅR
Se under prægraduat forskningsår.

YDERLIGERE INFORMATION
Kan findes på intranet.ku.dk under udannelsessiden for kandidat i medicin.

 

Tilbage