Denne vejledning er skrevet med henblik på medicinstuderende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. For information om forholdene ved de andre uddannelser eller fakulteter henvises til de respektive hjemmesider.
Undersøg altid de gældende regler for den relevante studieordning på intranet.ku.dk 

Formålet med projektet

I løbet af studiet er der selvfølgelig de obligatoriske forskningsopgaver, som giver mulighed for at fordybe sig i et videnskabeligt arbejde. Mange vælger at bruge mere tid end den, der er sat af i undervisningsplanerne. Man kan enten arbejde på sine opgaver i løbet af flere semestre, tage lidt fri fra studiet for at fordybe sig i dem, og måske kombinere den med andre forskningsforløb som f.eks. prægraduat forskningsår.

Bachelorprojektet skal give den studerende erfaring med litteratursøgning, problemformulering, skriftlig sammenstilling, fremlæggelse og forsvar af eget projektarbejde inden for det sundhedsvidenskabelige emneområde. Efter udarbejdelsen skal den studerende kunne arbejde problemorienteret, selvstændigt og videnskabeligt med et selvvalgt projekt, der er inden for det sundhedsvidenskabelige emneområde; dokumentere en struktureret litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur; formidle projektet såvel skriftligt som mundtligt samt diskutere indholdet i projektet på et indledende videnskabeligt niveau.

Yderligere information kan fås på intranet.ku.dk under uddannelsesside for bachelor i medicin.

 

KOMBINATION MED PRÆGRADUAT FORSKNINGSÅR
Se under prægraduat forskningsår.

Tilbage