Denne vejledning er skrevet med henblik på medicinstuderende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. For information om forholdene ved de andre uddannelser eller fakulteter henvises til de respektive hjemmesider.

OBS: PH.D-SKOLEN HAR PR 30.9.2016 UDFASET FORSKNINGSÅRET – DET ER SÅLEDES IKKE LÆNGERE MULIGT AT INDSKRIVE SIG SOM FORSKNINGSÅRSSTUDERENDE PÅ PH.D-SKOLEN. DET ER STADIG MULIGT AT HOLDE PAUSE FRA STUDIET FOR AT LAVE FORSKNING. Læs nærmere her.

PUFF har i samarbejde med SUND Studie- og Karrierevejledning lavet en vejledning til hvornår og hvordan du kan få mulighed for at lave fuldtidsforskning under studiet. Se vejledningen her.

Undersøg altid de gældende regler for den relevante studieordning på KUnet.

Hvad er et prægraduat forskningsår?
Et prægraduat forskningsår er en mulighed for studerende for at prøve kræfter med forskning på et mere omfattende plan end bachelor/kandidat-opgaverne. Dette giver bl.a. mulighed for at vurdere, om man senere vil kaste sig ud i et Ph.D. projekt.

Fordele ved et prægraduat forskningsår.

  • Mulighed for at arbejde intensivt med et emne, du brænder for.
  • Slå to fluer med ét smæk: Aflevér din forskningsårsopgave som bachelor- eller kandidatopgave.
  • Tag til udlandet! Dele af dit forskningsforløb kan gennemføres i udlandet.
  • Publicér dine resultater i et videnskabeligt tidsskrift. Udgivelse af artikler øger dine chancer betydeligt f.eks. for et senere PhD-stipendium.
  • Deltag og præsentér dine resultater ved videnskabelige kongresser over hele verden.
  • Et forskningsår kan give 1/2 års merit ved en evt. senere PhD (se de nærmere regler på SUNDs hjemmeside). At have en PhD-grad giver dig et stort forspring, f.eks. når du skal søge hoveduddannelse, så hvorfor ikke starte nu.

Hvor lang tid?
Et prægraduat forskningsår varer sædvanligvis fra et halvt til et helt år. PUFF har sammen med SUND Studie- og Karrierevejledning lavet en vejledning til hvornår og hvordan du kan få mulighed for at lave fuldtidsforskning under studiet. Se vejledningen her. For yderligere information om muligheder for at holde fri fra studiet se KUnet.

Vejleder
Vejleder skal være fastansat (lektor eller professor) ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og skal besidde en videnskabelig grad. Når du har fundet din vejleder anbefaler vi, at I underskriver PUFFs Kontrakt for Vejledere, som du kan læse om hér.

Kurser
Er du allerede indskrevet på Ph.d-skolen kan du som forskningsårsstuderende frem til 30. september 2017 indskrives på kurser specifikt for forskningsårsstuderende via Ph.d-skolen. Se hvad der er aktuelt på forskningsårets hjemmeside http://healthsciences.ku.dk/phd/studentresearch/courses/. Det er ligelede også muligt for forskningsårsstuderende at deltage i PhD-kurser frem til 30. september 2017, såfremt der er ledige pladser på kurset. Kurser udbydes som regel maksimalt 1 gang per semester, så det er en god idé at planlægge herefter, f.eks. ved ophold i udlandet.

Hvordan ansøger jeg?
Du kan ikke længere indskrives på ph.d-skolen i forbindelse med forskningsåret: http://healthsciences.ku.dk/phd/studentresearch/. Du kan finde hjælp til udarbejdelse af forkningsprotokollen her på hjemmesiden under Forskningsforløbet.

Hvordan finansieres mit forskningsår?
Når man skal i gang med at forske og f.eks. tager et prægraduat forskningsår, skal man ofte selv søge midler til dækning af egen løn. Nogle vejledere har på forhånd søgt penge og kan tilbyde løn. Skal man selv i gang med at søge, er et scholarstipendium en god mulighed, men man kan også søge midler til løn fra flere forskellige mindre fonde. Ifølge fakultets regler, forpligter vejlederen sig til at stå for alle projektets drifts- og kursusudgifter, men ofte vil man selv være involveret i at søge penge til sit eget projekt og løn. Man bør også overveje, om der skal søges støtte til andre udgifter i forbindelse med projektet, fx til dækning af udgifter til rejse og registreringsgebyr ved deltagelse i en videnskabelig konference.
Der findes mange forskellige fonde, man kan ansøge og man kan enten få penge fra et sted eller få flere mindre beløb fra flere fonde. Under Funding kan du finde vejledning til hvordan og hvor du kan søge, samt en oversigt over relevante fonde.

Hvordan bedømmes mit forskningsår?
For at afslutte forskningsåret, skal en rapport/artikel indendes med en udtalelse fra vejleder, hvorefter man modtager et diplom på bestået forskningsår. Mundtlig eksaminering er ikke nødvendig, medmindre rapporten også skal afleveres som becheloropgave/speciale. Se KUnet for mere information.

Hvordan bruger jeg min forskningsopgave som bachelor- eller kandidatopgave?
Opgaven afleveres som normalt ved bachelor- eller kandidatspecialet og et mundligt forsvar aftales med vejleder og der gives en karakter som vil gælde for specialet. Se PhD skolens side om forskningsår for yderligere information.

OBS: Du kan pr. 1/9-2012 først udarbejde den opgave du ønsker at aflevere som kandidatspeciale efter afsluttet 2. semester kandidat.

Anbefaling
I forbindelse med afslutningen af dit forskningsår, er det en rigtig god idé, at få din vejleder til at skrive en anbefaling. Anbefalingen skal indeholde alle de kompetencer du har tilegnet dig i løbet af forskningsperioden. Du kan også med fordel få vejleder til at skrive nogle af de personlige egenskaber, som gør dig til en god forsker, kollega og samarbejdspartner. Ligesom så mange andre fag bruger anbefalinger fra tidligere arbejdspladser, er det oplagt at gøre i denne situation. Hvis dit forskningsår ikke ender med en publikation, hvilket ikke er usandsynligt, har du således alligevel en rigtig god dokumentation på dine færdigheder, som du kan bruge fremover. Du kan også med fordel sørge for at få anbefalingen på noget officielt papir, fx med Region H logo eller hvor du nu har forsket, samt at få stempel og underskrift fra vejleder eller afdelingen. Det ser bedre ud, når andre skal læse anbefalingen.

Mere information
Du kan finde mere information om prægraduat forskningsår på PhD skolens hjemmesiden og KUnet.
Du kan også klikke ind under Erfaringer, hvor du kan læse om andre studerendes erfaringer med at gennemføre et prægraduat forskningsår.

Spørgsmål vedrørende hvordan du kommer i gang med forskning, indskrivning samt specifikke krav til forskningsårsrapporten rettes til PhD-skolen, email: PHDresearchyear[snabel-a]sund.ku.dk.

Spørgsmål vedrørende orlovsregler samt om aflevering af forskningsårsrapporten og bachelor-/kandidatspecialet rettes til studievejledningen.

Det skal igen understreges, at der altid henvises til de gældende regler på KUnet.

Tilbage