Hvem er vi?

Panums UngdomsForsker Forening (PUFF) er en studenterorganisation drevet af frivillige medicinstuderende, som brænder for at udbrede studenterforskning og tilbyde studerende brugbare redskaber til at få et godt forskningsophold

læs mere om PUFF her

Nyheder om de nyeste opslag

På siden findes de seneste nyheder fra PUFF samt opslag fra vejledere.

Blå overskrift = Ph.D.

Blå overskrift = studenterforskning

PhD student position in Precision Diagnostics in Cardiomyopathies

Stud.med søges til forskningsår i kardiologi ved Harvard Medical School

Ph.d.-studerende til klinisk diabetesforskning ved Nordsjællands Hospital Hillerød

Forskningsårsstuderende søges til projekt omhandlende Akut Højrisiko Abdominalkirurgi (AHA) på Nordsjællands Hospital Hillerød

Vi søger en medicinstuderende, der ønsker at skrive sin kandidatopgave inden for det kirurgiske eller anæstesiologiske speciale, og samtidig ønsker at tilegne sig forskningserfaring. Tidligere erfaring med forskning er en fordel, men ikke en forudsætning.

Prægraduat forskningsår i akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital

Er du interesseret i akutmedicin og kardiologi? Vi søger en engageret medicinstuderende til et forskningsår, helst med start allerede fra 1. februar eller snarest derefter. Du vil blive tilknyttet projektet ”Identification of High Risk Patients at Admission to an Emergency Department by Non-Invasive Hemodynamics”, men vil også få tildelt dit eget selvstændige projekt der kan bruges til din kandidatopgave

Medicinstuderende søges til videnskabelige projekter indenfor emnet diabetisk fodsygdom

Er du interesseret i præ-hospital forskning? – Studerende søges til 1-2 anden forfatterskaber samt mulighed for kandidatspeciale og videre forskning. Opstart: hurtigst muligt.

Stud. med. til Copenhagen Neuromuscular Center, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet 2019

Du har mulighed for at få delt førsteforfatterskab på en forskningsartikel om balance på en balanceplatform for raske kontroller tilknyttet et ph.d.-projekt. Din kontaktperson er ph.d.-studerende Kirsten Lykke Knak, og din vejleder er professor, dr. med. John Vissing.

Anæstesiologisk Afdeling på Nordsjællands Hospital søger medicinstuderende til forskningssemester

Vi søger en medicinstuderende på kandidatuddannelsen med interesse for forskning til et forskningssemester med start i forårssemesteret 2019 (og helst et helt år frem, hvis du har lysten og orlov eller opsparet studieaktivitet til det).

Medicinstuderende søges til forskningsophold (5. sem. forskerperspektivet) på Infektionsmedicinsk Klinik Rigshospitalet

Er du interesseret i infektionsmedicin/immunologi, og vil du gerne prøve kræfter med forskning på dit 5. kandidatsemester (forskerperspektivet)?

Forskningsenheden Clinical Metabolic Physiology (CMP) søger medicinstuderende til forskning på Gentofte Hospital

Vi søger en frisk medicinstuderende, der ønsker at prøve kræfter med klinisk forskning fra forår/efterår 2019 (2 semestre).

Anæstesiologisk forskningsenhed søger medicinstuderende til kandidatspeciale inden for akut mave-tarm kirurgi på Herlev-Gentofte Hospital

Patienter som gennemgår en stor akut mave-tarm kirurgi, har en høj risiko for at udvikle komplikationer, ligesom der er en høj dødelighed efter operation.

Forskningsår om immunsystemet og risikoen for udvikling af psykisk sygdom

Vi har flere spændende psykiatriske forskningsprojekter der er velegnede til et forskningsår – vi mangler blot en egnet forskningsårs-kandidat.

Studerende søges til plastikkirurgisk forskningsenhed på Rigshospitalet

Vi er en dynamisk forskningsgruppe på Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling på Rigshospitalet, som søger én eller to nye medlemmer. Gruppen består af tre læger, tre forskningsårsstuderende på fuldtid og to medicinstuderende på deltid.

Forskningsår på kardiologisk afdeling, Rigshospitalet, med start forår 2019

Vi søger en dygtig og engageret medicinstuderende til ansættelse i forskningsår fra foråret 2019. Vi er en forskningsgruppe på kardiologisk afdeling, Rigshospitalet, med stor erfaring inden for epidemiologisk forskning

 

Copenhagen Neuromuscular Center søger ét-årig forskningsårsstuderende fra jan/feb 2019.

Copenhagen Neuromuscular Center er en forskningsenhed under Neurologisk Klinik på Rigshospitalet. Vi beskæftiger os primært med patienter med forskellige muskelsygdomme, herunder muskelsvind og metaboliske muskelsygdomme.

Forskningssemester-studerende søges projekt hos patienter med operabel ikke-småcellet lungekræft (NSCLC)

Forsøget består af to studier, Studie I (TNM-immunoscore) og Studie II (liquid biopsies). Formålet med Studie I er at vurdere, hvorvidt infiltration af forskellige immunceller i kræftknuden kan bidrage til at vurdere risikoen for tilbagefald af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) hos patienter med operabel sygdom

Forskningsår på kardiologisk afdeling, Rigshospitalet, med start forår 2019

Vi søger en dygtig og engageret medicinstuderende på kandidatdelen til ansættelse i forskningsår fra foråret 2019. Du bliver en del af en forskningsgruppe på kardiologisk afdeling, Rigshospitalet, med stor erfaring inden for epidemiologisk forskning.

Vil du lære mere om genetik og epilepsi?

På afdeling for Epilepsigenetik og Personlig medicin på Epilepsiospitalet Filadelfia har vi et godt fagligt miljø, hvor du vil få mulighed for at lære mere om genetik, epilepsi, pædiatri og nerulog

Center for Kræftforskning på Herlev-Gentofte Universitetshospital søger en Forskningsårsstuderende til forskning indenfor lungekræft med start d. 1. februar 2019

Center for Kræftforskning søger en medicinstuderende, som kan være i forskningsenheden i et helt år fra 1. februar 2019. Det kan evt. kombineres med 5. semester kandidat forskningsspor til et 25 ECTS kandidatspeciale hvis det ønskes

Hjertemedicinsk Klinik Rigshospitalet søger forskningsårsstuderende til fuldt finansieret projekt om pludselig hjertedød i Østerbroundersøgelsen med start februar 2019

Hjertemedicinsk Klinik Rigshospitalet søger forskningsårsstuderende til fuldt finansieret projekt om pludselig hjertedød i Østerbroundersøgelsen med start februar 2019

11.-semesterstuderende søges til klinisk forskningsprojekt om klyngehovedpine i foråret 2019 på Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet Glostrup.

Mekanismerne bag den yderst smertefulde lidelse klyngehovedpine er endnu ikke fuldt klarlagt. Lidelsen kendetegnes ved korte men voldsomme, nærmest uudholdelige smerteanfald ledsaget af samsidige symptomer som tåreflåd, næseflåd, hægende øjenlåg og motorisk uro

Center for Perioperativ Optimering søger medicinstuderende til forskning til start d. 1. februar 2019

Du vil som skolarstipendiat få ansvaret for eget projekt og forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med andre. Arbejdsopgaverne er varierende og inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen. Du vil, uanset projekt, arbejde tæt sammen med andre forskere i Center for Perioperativ Optimering (CPO)

Forskningsår på kardiologisk afdeling, Rigshospitalet, med start forår 2019

Vi søger en dygtig og engageret medicinstuderende til ansættelse i forskningsår fra foråret 2019. Vi er en forskningsgruppe på kardiologisk afdeling, Rigshospitalet, med stor erfaring inden for epidemiologisk forskning

Hjertemedicinsk Klinik Rigshospitalet søger forskningsårsstuderende til fuldt finansieret projekt om pludselig hjertedød i Østerbroundersøgelsen med start februar 2019.

Start: februar 2019. Vi er fleksible i forhold til din opstart, der også kan ligge før februar 2019.

Løn: 10.000 kroner månedligt. Hele året er fuldt finansieret, så du skal ikke bruge tid på at søge midler.

Forskningsår i pædiatri, hæmatologi og immunologi på Bonkolab, Rigshospitalet

Ansøgningsfrist er 19/10; samtaler afholdes i uge 44.

Herlev ACES – Anaesthesia, Critical and Emergency Care Science unit –  søger medicinstuderende til medforfatterskab på systematisk review omkring præhospital triagering i masseulykker.

1-årigt research fellowship på Harvard University Kandidatspeciale i traumatologi

Højt motiveret medicinstuderende med interesse for traumatologi søges til forskningsår ved Harvard University og Rigshospitalet med start i begyndelsen af juli 2019. Forskningsåret består af 10 måneders ophold i Boston på Massachusetts General Hospital/Harvard University og 2 måneder i Danmark på Rigshospitalet. Ansættelsen er fra sommeren 2019, og fondsmidler til løn totalt 120.000 kr. forefindes. Yderligere finansiering skal den studerende selv søge ved fonde.

Centre for Anaesthesiological Research, Sjællands Universitetshospital Køge søger 1-2 Forskningsårsstuderende

Centre for Anaesthesiological Research (CAR) på Anæstesiafdelingen på Sjællands Universitetshospital i Køge tilbyder mulighed for at udføre kandidatspeciale (25 ECTS), hvor man dels har sit eget forskningsprojekt (1. forfatterskab), dels indgår i nogle af afdelingens forskellige kliniske projekter.

Ansøgningsfrist: Senest 1. november 2018.

Er du interesseret i at arbejde med og forske i børn og unge med overvægt?

Overvægt blandt børn og unge er et stigende globalt problem. Dette er derfor en unik mulighed for at tilegne sig viden inden for dette spændende felt – og ja, det er os fra Generation XL.

Ansøgningsfrist senest 1. november

Forskningsårsstuderende søges til projekt om træning som medicin for type 2 diabetes

Forskelle i forekomsten af hudinfektioner med multiresistente bakterier blandt indlagte patienter med flygtninge og indvandrere baggrund sammenlignet med danskfødte

Resultater fra den kommunale helbredsscreening af nyankomne flygtninge i Danmark

Project proposal: Nutrient status prior to birth and during childhood among young adult patients with Inflammatory Bowel Disease (IBD); a candidate/research year study in order to explore the feasibility for a PhD project

Background. Micronutrient status has been reported to be disturbed among patients with chronic diseases such as inflammatory bowel disease (IBD). However, reports are conflicting and the extent to which any changes results from the disease or is involved in disease development is uncertain. Children may be more affected than adults due to higher demand during growth1 .

Copenhagen Baby Heart Study søger medicinstuderende.

I forbindelse med projektet Copenhagen Baby Heart Study (CBHS) søges et antal medicinstuderende til kvalitetsvalidering, datahåndtering og forskning i CBHS med selvstændige forskningsprojekter f.eks som del af BA eller KA opgave

Mail din ansøgning til ruth.ottilia.birgitta.voegg@regionh.dk eller anne-sophie.sillesen@regionh.dk senest 1. Oktober 2018. For yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte undertegnede

 

Studentermedhjælper til Komplikationsforskningen på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC)

Arbejdsopgaverne består i at hjælpe med kliniske forskningsprojekter indenfor diabetiske komplikationer. I starten vil der være behov for indtastning af data i en forskningsdatabase. Senere vil man blive involveret i andre projekter, med behov for at sende breve, ringe til patienter mv.

Ansøgningen sendes elektronisk senest 20/9-18

Studerende med interesse i ortopædkirurgi og mikrobiologi søges til lille forskningsprojekt

Vi søger en student til at lave et metodestudie som en del af projektet ”Intra-operative contamination, its prevention and consequences for outcomes following knee replacement surgery”.

Spørgsmål eller ansøgning og CV kan sendes til anne.brun.hesselvig.01@regionh.dk senest den 10. september.

Forskningsårsstuderende søges til projekt i kardiologi

Til Hjertemedicinsk Afdeling på Gentofte Hospital søges en medicinstuderende på kandidatdelen til prægraduat forskningsår

Er du interesseret, så send CV og kort ansøgning hurtigst muligt til ditte.madsen.andersen@regionh.dk

Søger forskningsårsstuderende til kardiologisk afdeling på Rigshospitalet

På kardiologisk afdeling på Rigshospitalet arbejder vi med genetiske hjertesygdomme, og vi har flere projekter, som du kan blive en del af.

Ansøgning (max 1 A4 side) og CV (max 1 A4 side) sendes til henning.bundgaard@regionh.dk<mailto:henning.bundgaard@regionh.dk> senest 10. september 2018.

Forskningsenheden Clinical Metabolic Physiology (CMP) søger medicinstuderende til forskning på Gentofte Hospital

Vi søger en frisk medicinstuderende, der ønsker at prøve kræfter med den kliniske forskning fra sensommeren/efterår 2018 (2 semestre)

Ansøgningsfrist: 15. august 2018

2 studerende søges til deltidsstilling til dataindsamling i et spændende projekt om migræne og rosacea på Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet Glostrup.

Rosacea og migræne er hyppige lidelser som overlapper i epidemiologi, symptomer, udløsende faktorer og distribution i det trigeminale område. Nylige studier har vist samtidig forekomst af de to lidelser. Fællestræk og samtidig forekomst leder til en antagelse om at de to sygdomme er forbundne.

Ansættelse og oplæring i løbet af august måned.

 

Kan GLP-1-analoger kurere alkoholafhængighed? Prægraduat forskning, Psykiatrisk Center, Rigshospitalet

Vi laver et randomiseret dobbelt-blændet klinisk studie, der undersøger et nyt middel til behandlingen af alkoholafhængighed: GLP-1-receptor-agonisten exenatid.  Hypotesen er, at hjernens GLP-1-receptorer modulerer belønningssystemet og nedsætter lysten til at drikke. Vi vil se på ændringer i alkoholindtaget hos alkoholafhængige og foretage fMRI- og SPECT-scanninger, hvor vi vil kortlægge hvor og hvordan GLP-1-receptor-stimulation påvirker hjernen
Mulig opstart allerede 1. september

 

Er du interesseret i kardiologi og har du lyst til at lære at lave forskning og ekkokardiografi?

Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen til et prægraduat forskningsår i projektet med titlen ”Myocardial Deformation by 2D and 3D Echocardiography Before and After Coronary Artery Bypass Graft Surgery and/or Aortic Stenosis”.

Ansøgningsfrist: 1. august 2018

 

Forskningsår på kardiologisk afdeling, Rigshospitalet, med start efterår 2018

Vi søger en dygtig og engageret medicinstuderende på kandidatdelen til ansættelse i forskningsår fra efteråret 2018

senest 1/7-2018.

 

Gastroenterologisk afdeling C Rigshospitalet til efteråret.

Vi søger en kandidatstuderende i medicin til ansættelse fra efteråret 2018. Du bliver en aktiv del af en forskningsgruppe, der primært beskæftiger sig med kirurgisk behandling af kræft i esophagus, cardia og ventriklen (ECV)

Ansøgningsfrist 20.05.18

 MICA-projektet

Hos Diagnostisk Enhed på Herlev-Gentofte Hospital arbejder vi med en spændende og meget klinisk relevant gruppe af patienter henvist med mistanke om alvorlig sygdom såsom cancer, og vi har flere projekter, som du kan blive en del af.

Ansøgningsfrist senest d. 1. juni.

 Immunsystemet og mikrobiomets indflydelse på risikoen for psykisk sygdom

Hvordan påvirker kejsersnit og infektioner under graviditeten barnets risiko for psykisk sygdom

Ansøgningsfrist er 10/05/2018.

Neurologisk Afdeling på Nordsjællands Hospital søger medicinstuderende til forskningssemester

Vi søger en medicinstuderende på kandidatuddannelsen med interesse for forskning til et forskningssemester med start i efterårssemesteret 2018 (eventuelt et helt år hvis du har lysten og orlov eller opsparet studieaktivitet til det).

Projekttitel: Nitrogenoxid i Ekspirationsluft hos intensiv patienter i respirator

Stud.medsøges til forskningsår i kardiologi ved Universityof CaliforniaSan Francisco School of Medicine

Forskningsprojektet skal udføres i San Francisco ved Division of Cardiology, UCSF Medical Center, UCSF SchoolofMedicine

Hvis du er interesseret, så send CV og en motiveret ansøgning (maks. 1 side) til (senest d. 15/62018):

Er du interesseret i at arbejde og forske i børn og unge med overvægt?

Overvægt blandt børn og unge er et stigende globalt problem. Dette er derfor en unik mulighed for at tilegne sig viden inden for dette spændende felt – og ja, det er os fra Generation XL.

På Holbæk Sygehus ligger Enheden for Overvægtige Børn og Unge på Børneafdelingen, hvor vi i et tværfagligt team behandler børn og unge med overvæg

Send ansøgning samt CV senest 11. maj til jgade@regionsjaelland.dk

Scholarstipendiat søges

Vi søger en engageret medicinstuderende med interesse for exercise fysiologi, neurologi og metabolisme til gennemførelse af et klinisk behandlingsforsøg

Der er tale om en fuldtidsstilling – 37 t/uge.

Løn: 10.000 kr/mdr.

Tiltrædelse: 1. August eller september 2018.

Stud.Med. søges til at skrive systematisk review

Projekttitel: Kohorte studie om småbørns lungeudvikling – og lungesymptomer

Kohortestudie af for tidligt fødte. Vi søger to medicinstuderene med interesse for pædiatri til forskningssemester, 5 semester kandidatdelen /25 ETCS ved Børne-og Ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital og PreventADAL studiet ved Oslo Universitets Hospital

Projekttitel: PoCKET: Subacute Effect of Tolvaptan on Total Kidney Volume in Adult Patients with Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease

Speciale: Nefrologi

Dette forsøg vil undersøge om behandling med tolvaptan i 6 uger kan afhjælpe væskedannelsen og dermed hæmme væksten af væskefyldte cyster i nyrerne samt bevare nyrefunktionen

Projekttitel: CNS infektioner

Vi søger en motiveret og forskningsinteresseret medicinstuderende til deltagelse i et projekt om CNS infektioner og skade på indre øre i vores forskningsklynge på Nordsjællands Hospital

Projekttitel: Hyperglykæmi ved lungebetændelse – præeksiterende insulin resistens eller stress hyperglykæmi

[..] Lungebetændelse er den i antal største og i sværhedsgrad farligste af de almindelige infektionssygdomme, der fører til indlæggelse. Dødeligheden er 14% for patienter indlagt med lungebetændelse, og sygdommen rammer i høj grad svækkede, ældre medborgere, samt patienter som også har anden kronisk sygdom som fx diabetes.  [..]

Medicinstuderende søges til projekt omhandlende hæmodynamisk monitorering på Anæstesiologisk afdeling, Hvidovre Hospital

Vi søger en motiveret og ambitiøs medicinstuderende til et forskningsprojekt omhandlende hæmodynamisk monitorering med fokus på perifer perfusion. Du vil få dit eget selvstændige projekt som del af et større forskningsprojekt, som du også vil være involveret i. Med den rette arbejdsindsats vil projektet udgøre kandidatopgave og med mulighed for efterfølgende publikationer.

Stud. med. søges til fuldtidsforskning på Abdominalcenter K, Bispebjerg Hospital

Vi søger en medicinstuderende, der vil tage et halvt eller helt forskningsår til at gennemføre flere studier om ventralhernier. Fokus vil være på et stort registerstudie kombineret med kliniske undersøgelser. Det forventes, at projektet kan danne basis for et fremtidigt ph.d.-projekt, såfremt det har interesse. Projekterne vil blive vejledt af professor, overlæge, dr.med. Lars Nannestad Jørgensen, læge, ph.d. Kristian Kiim Jensen og læge, ph.d.-studerende Erling Oma.

Ansøgningsfrist d. 25. april 2018.

Fem medicinstudernede søges til prægraduat forskningsår indenfor kardiologi

Vi søger fem medicinstuderende til deltagelse i flere større registerbaserede undersøgelser på Rigshospitalet. Formålet med projekterne er at undersøge sammenhænge mellem forskellige hjertesygdomme, medicinindtag og prognose over tid.

Du vil få tildelt et eget projekt indenfor kardiologi, som du har selvstændigt ansvar for, samtidig med at du vil indgå i en gruppe, som laver lignende projekter. Det videnskabelige udbytte vil være et førsteforfatterskab på det individuelle projekt og et medforfatterskab på mindst en anden publikation.

Ansøgningsfristen er 30/5 inden klokken 12. Der afholdes ansættelsessamtaler den 14/5

Studerende til 11. semester-opgave eller forskningsår søges til forskningsprojekt omhandlende hvorvidt veteraner med mentale problemer efter mission søger psykiatrisk hjælp

I Danmark har vi i mange år udsendt soldater til internationale fredsbevarende missioner såvel som til krigsmissioner. De fleste soldater klarer sig godt efter en mission, men nogle kommer hjem med psykiske ar på sjælen. Vores viden om disse soldater med psykiske problemer efter de har været udsendt er manglende, specielt i forhold til deres brug af sundhedsvæsenets tilbud om behandling for dette [..]

Frist 18.04.18. Samtaler afholdes i uge 17

Center for Perioperativ Optimering søger medicinstuderende til forskning til start d. 1. september 2018

Du vil som skolarstipendiat få ansvaret for eget projekt og forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med andre. Arbejdsopgaverne er varierende og inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen. Du vil, uanset projekt, arbejde tæt sammen med andre forskere i Center for Perioperativ Optimering (CPO).

Motiveret ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til dennis.zetner@gmail.com inden:

29. april 2018

Herefter afholdes samtaler i uge 18-19 efter nærmere aftale.

Skolarstipendiat søges til klinisk forsøg: Effekter af psilocybin på klyngehovedpine

Klyngehovedpine, også kaldet Hortons Hovedpine, er en af de mest smertefulde lidelser der findes, og tilstanden omtales til tider som ”selvmordshovedpine. ” Patienter oplever voldsomt smertefulde halvsidige hovedpineanfald med autonome symptomer flere gange dagligt. Desværre responderer en gruppe af patienter dårligt på gængs behandling, hvorfor ny behandling er velkommen.

Start: sommer-efterår 2018

Varighed: ½-1 år, og der kan være mulighed for yderligere tilknytning

Ansøgningsfrist: 1. april.

Clinical assistant and PhD fellowship at Functional Imaging Unit, Rigshospitalet, Glostrup, University of Copenhagen

Functional Imaging Unit invites applications for a clinical research assistant with the possibility to apply for a 3-year co-financed PhD fellowship with the research project “Quantification of permeability of the blood-brain barrier and brain metabolism by magnetic resonance imaging in multiple sclerosis” from medical doctors that hold – or expect to hold – a Medical Doctor’s degree in September 2018 at the latest.

The position is open from the earliest convenience and until June 1st 2018 at the latest. Enrolment at the Copenhagen Graduate School of Health Sciences within 6 to 12 months from employment is a prerequisite (referring to the Ministerial Order on the PhD Program at Universities, no. 1039, 27. August 2013).

Deadline is 28th of March 2018.

Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet – Glostrup – søger klinisk assistent til nyt forskningsprojekt om migrænens sygdomsmekanismer

Vores dynamiske forskningsgruppe, Human Migraine Research Unit (HMRU), søger en engageret, nyuddannet læge med interesse for det neurologiske forskningsfelt til udførelse af et PhD projekt

Ansøgningen skal være os i hænde senest torsdag den 29. marts 2018

Forskningsårsstuderende på kandidatdel/11. semestersstuderende søges til stort klinisk projekt omhandlende fedme og fedtleversygdom

Fedtleversygdom (NAFLD) skyldes overvægt og er endvidere tæt forbundet med de andre komplikationer (ex. type-2 diabetes, hypertension, søvnapnø), der ses ved overvægt/fedme. Ved BMI> 35 har > 90 % fedtlever. Af disse udvikler godt 40 % fedtleverbetændelse (NASH), der medfører varierende grader af leverfibrose og risiko for udvikling af skrumpelever, leversvigt og primær leverkræft. Hvorfor nogle patienter ’blot’ har fedtlever imens andre udvikler NASH og fibrose er fortsat dårligt belyst.

Hvornår: 15.8.18 – 1.2.19 (evt. 1.4.19)

Ansøgningsfrist: 23.03.18

Forskningsårsstuderende søges til lungefibrose-projekt

Er du forskningsinteresseret, og kunne du tænke dig at lære mere om sjældne lungesygdomme og klinisk databaseforskning?

På Lungemedicinsk forskningsenhed, Gentofte Hospital, leder vi efter en engageret medicinstuderende til et lønnet forskningsprojekt om idiopatisk lungefibrose (IPF).

IPF er en sjælden men alvorlig sygdom med en dårligere prognose  end de fleste cancersygdomme. Der findes begrænset behandling, og patienterne får ofte diagnosen sent i deres sygdomsforløb. Gentofte hospital er et af tre hospitaler i Danmark, med højt specialiseret funktion for udredning og behandling af IPF, hvilket giver en unik mulighed for at inkludere patienter i vores prospektive multicenter kohorte (PFBIO), dette gøres i samarbejde med Aarhus Universitetshospital. Kohorten er unik såvel i Danmark som internationalt.

Lønnen udgør 10.000 kr./md.

Ansøgningsfrist 2. marts 2018

Forskningssemesterstuderende til tværregionalt Apopleksiforskningsprojekt

Projektet er et samarbejde mellem Region H og Region Midtjylland og forventes at have stor betydning for at få flere rettidigt frem til trombolyse.

Vi tilbyder: Oplæring i afvikling af RedCAP-spørgeskemaer og Sundhedsplatformens forskningsmoduls screeningværktøjer. Vejledning i videnskabeligt forskningsarbejde, herunder udarbejdelse af systematisk review/kandidatspeciale.  Endvidere tilbydes på Nordsjællands Hospital et forskerkursus i 6 moduler specielt målrettet 5. semester kandidatstuderende. Forfatterskab på videnskabelige artikler i henhold til arbejdsindsats.

Stud.med søges til forskningsår i kardiologi ved Harvard Medical School

 

Forskningsprojektet skal udføres i Boston ved Cardiac Imaging Core Laboratory (CICL), Brigham and Women´s Hospital, Harvard Medical School. Det aktuelle projekt tager udgangspunkt i en database med ca. 3000 HIV positive patienter, hvoraf ca. 900 har fået foretaget ekkokardiografi.

Stud Med søges til Forskningsprojekt om Svær Astma!

Dygtig og engageret stud. med. søges til spændende og klinisk relevant forskningsprojekt om Svær Astma. Vær med til opstarten af et nyt nationalt behandlings- og forskningsregister, der skal undersøge svær astma i Danmark, og effekten af de nyeste behandlinger.

Projekt strækker sig over 6 måneder, med start medio februar 2018, eller snarest derefter.

 

Stud. med. søges til forskningsprojekt om idiopatisk lungefibrose

Har du interesse for de interstitielle lungesygdomme? Vi søger en motiveret og forskningsinteresseret medicinstuderende til deltagelse i et projekt om idiopatisk lungefibrose (IPF) på vores forskningsafdeling på Gentofte hospital. Dine arbejdsopgaver bliver delt mellem dit eget projekt (litteratursøgning, statistik, artikelskrivning mm.) og vedligeholdelse af vores fælles kohorte (patientbesøg, dataindsamling mm.). Vi har en del idéer til gode projekter baserede på PFBIO kohorten, der ville kunne passe en forskningsårsstuderende. Men vi glæder os også til at høre dine idéer!

Ansøgningsfrist: 21. januar 2018.

Copenhagen Baby Heart

I forbindelse med projektet Copenhagen Baby Heart søges et antal medicinstuderende til at lave ekkokardiografier på nyfødte børn (baby-heart.dk). Copenhagen Baby Heart er et stort klinisk forskningsprojekt, ledet af en styregruppe bestående af professorer og overlæger fra de involverede hospitaler. Projektet har kørt siden foråret 2016 og forventes at fortsætte til oktober 2018.

Ansøgningsfrist: 15/1/18

Forskningsår på Øre-næse- hals Kirurgisk & Audiologisk Klinik Rigshospitalet

Vi søger en medicinstuderende, der har lyst til at forske i 6 til 12 måneder. Stillingen er fuldt finansieret med start 1. februar 2018. Vi er en stor og meget aktiv forskningsenhed på Rigshospitalet, der primært arbejder med patienter med kræft i hoved-hals området.

Ansøgningsfrist: 15. januar 2018

Hjemmemonitorering af Reumatoid Artrit – et EU-støttet Projekt ELECTOR

Parker Instituttet søger medicinstuderende til deltagelse i forskningsprojektet.

Projektet løber i 2018 og din indsats kan være godt udgangspunkt for

forskningshalvår (fuldfinansieret) og samtidig kandidatopgave.

Ansøgningsfrist: ikke specificeret

Forskningsinteresseret medicinstuderende søges til forskningsprojekt om

tuberkulose

Er du interesseret i forskning? Infektions- eller lungemedicin? Har du overvejet et forskningsår eller –deltid? Vi søger en energisk medicinstuderende som del af forskningsprojekter indenfor tuberkulose med start snarest muligt ved Gentofte Hospital.

Formålet med studiet er, at beskrive omfanget af tuberkulose og risiko for sygdom blandt

flygtninge og indvandrere i Danmark, at undersøge omfanget af det nuværende helbredstilbud til nyankomne asylansøgere og, gennem en systematisk aktiv screening for tuberkulose blandt nyankomne asylansøgere, at identificere den bedst mulige screening.

Ansøgningsfrist: ikke specificeret

 

Forskningsårsstuderende søges til kardiologisk afdeling på Rigshospitalet

På kardiologisk afdeling på Rigshospitalet arbejder vi med genetiske hjertesygdomme, og vi har flere projekter, som du kan blive en del af. Vi søger en medicinstuderende, der har lyst til at forske i 6-12 måneder og har interesse for at arbejde med patienter med arvelige hjertesygdomme, herunder med udredning af familier med tilfælde med hjertestop i ung alder.

Ansøgningsfrist: 10 januar 2018

 

Medicinstuderende søges løbende til videnskabelige projekter indenfor emnet diabetisk fodsygdom  

Diabetes er en udbredt sygdom. Diabetisk fodsygdom, som fodsår, Charcot og amputation, er en frygtet komplikation, som medfører betydelig nedsat livskvalitet, nedsat funktionsniveau og høj dødelighed. Der er stort behov for forskning, der kan hjælpe disse patienter, og du er måske den, der kommer til at gøre en forskel?

Ansøgningsfrist: ikke specificeret

 

 PhD student position in Precision Diagnostics in Cardiology

A PhD position is available in the Unit for Inherited Cardiac Diseases at the Heart Center, Rigshospitalet, in close collaboration with academic partners of University of Copenhagen. The position is established within the Clinical Academic Group (CAG) Precision Diagnostics in Cardiology.

Deadline for application: 31. januar 2018

25th International Student Congress Of (bio)Medical Sciences (ISCOMS)

Are you conducting (bio)medical research and are you interested in presenting your work on an international platform? Or are you simply interested in learning about the latest (bio)medical research?

The International Student Congress Of (bio)Medical Sciences (ISCOMS) is one of the world’s leading student congresses in the field of (bio)medical sciences. Last year, 720 participants from more than 50 countries attended the 24 th edition of ISCOMS. This year, the 25 th edition will take place from the 4 th until the 8 th of June 2018 in Groningen.

Students can visit the congress both as a presenting and non-presenting participant.