01
sep

0

Prægraduat forskningsprojekt på Gastroenheden, Herlev Hospital.

Vi søger 1 scholar med interesse for mave-tarm sygdomme, til et prægraduat forskningsprojekt i endoskopienheden. Start efter aftale. Varighed 3-12 måneder.

Projektet
Endoskopiafsnittet på Herlev hospital har en betydelig forskningsaktivitet inden for området endoskopi. Afsnittet foretager ca. 13.000 procedurer om året. Det prægraduate projekt omhandler en ny og avanceret koloskopi metode, som vil blive introduceret på Herlev Hospital, som det første sted i verden. Vi tilbyder i den forbindelse:
• Ansvar for et prospektivt randomiseret kontrollet studie
• Førsteforfatterskab på den eller de efterfølgende artikler
• Deltagelse på nationale kongresser
• Deltagelse på DDW 2016 i San Diego eller UEGweek 2016 i Wien
• Lokalt ansvar for et multicenter studie med mulighed for forfatterskab
• Statistisk kursus (SPSS)
• Selvstændigt arbejde
• Vejledning til formidling og artikelskrivning

Forskergruppen
Som scholar vil du være en del af et team bestående af ph.d.-studerende og afdelingens overlæger, men vi lægger meget vægt på, at du arbejder selvstændig. Du aflønnes med 10.000,- pr måned og vi forventer ansættelse i 3-12 måneder.

Send motiveret ansøgning (1 A4 ark) og CV (1 A4 ark) til john.gasdal.karstensen.01@regionh.dk senest 13/9-15.

For yderlige oplysninger kan du kontakte:
John Gásdal Karstensen, læge, ph.d. stipendiat, tlf. 40944465
Jakob Hendel, overlæge, ph.d.
Peter Vilmann, professor, dr.med.