22
okt

0

To studerende, der kunne tænke sig at lave kandidatspeciale indenfor endokrinologi på forårssemestret 2021

Se opslaget i text version:

Kære Kandidatstuderende

Jeg søger 2 studerende, der kunne tænke sig at lave kandidatspeciale indenfor endokrinologi på forårssemestret 2021.  Data egner sig til stort forskningskandidatspeciale (25 ECTS point). Det forventes at data vil kunne publiceres med den kandidatstuderende som 1. forfatter

Titlerne er

Klinisk og paraklinisk effekt  af binyrebarkhormonbehandling af kvindelige patienter med 21-hydoxylasemangel behandlet på endokrinologisk afdeling Rigshospitalet.

Adrenogenitalt syndrom forårsaget af 21-hydroxylase mangel er sjælden arvelig sygdom der påvirker binyrernes evne til at producerer hormoner. Der er nedsat produktion af stres hormonet kortisol, og øget produktion af andre binyrehormoner herunder mandlige kønshormoner. For at normalisere hormonproduktionen bedst muligt behandles med kortisollignende hormoner der nedsætter produktionen af mandlige kønshormoner. Det er omdiskuteret hvad der er det er det rigtige behandlingsregime og hvordan sygdommen bedst monitoreres. Endokrinologisk afdeling på Rigshospitalet varetager kontrol af samtlige voksne kvinder på Sjælland med adrenogenital syndrom, estimeret til ca 80 patienter

Vi vil ved journal opslag undersøge sammenhængen mellem behandling og:

1: patienternes symptomer (symptomer på for meget mandligt kønshormon)

 2: effekt på knoglemineralindhold (resultat af DXA skanninger)

 3: resultater af blodprøvekontroller

Secular trends in indication for diagnostic work-up, incidence and clinical presentation of Gastro-Entero-Pancreatic neuroendocrine neoplasms  – comparison of patients referred to Copenhagen ENETS Centre of excellence in 2010-2011 vs. 2019-2020

Neuroendocrine neoplasms (NENs) are rare often malignant neoplasms that can originate in almost all organs, but primarily in lungs, gastrointestinal tract and pancreas. The incidence has increased during recent years. Several explanations have been proposed such as increased awareness among physicians and pathologists, increased number of diagnostic procedures and a true increase in incidence.

Department of Endocrinology and Department of Oncology at Rigshospitalet takes care of all patients with suspected or histological proven NENs at Zealand. Both departments have observed a substantial increase in referrals. The aim of the study is to compare patients diagnosed with Gastro-Entero-Pancreatic (GEP) NENs in 2010-2011 vs. 2019-2020. The focus will be on changes in initial indication for diagnostic workup (symptoms vs. incidental finding), changes in incidence, changes in type of NET and changes in stage at diagnosis. It is a retrospective study involving approximately 400-600 patients

Er du interesseret i at høre mere, så kontakt

Mikkel Andreassen

Overlæge, lektor, PhD

Endokrinologisk klinik RH

mikkel.andreassen.01@regionh.dk

35457275 eller 21536970 (mobil)