Ph.D.

For mange studerende kan forskningsåret være det første skridt på vejen mod en Ph.D. Der er mange veje ind til en forskningskarriere og man kan forske indenfor stort set alle områder. Nedenstående beskrivelse gælder både for lægevidenskaben og andre uddannelser med videnskabelig tradition, såsom antropologi. Der er ingen krav, til […]

Vejlederkontrakten

Hvervet som den første vejleder for en grøn studenterforsker er vigtigt og beundringsværdigt hverv, men også et stort ansvar. Et vigtigt formål med et forskningsår er, at motivere den studerende til yderligere forskning efter endt forskningsår. I PUFF har vi og hører vi jævnligt både gode og desværre også mindre […]

Funding

Når du skal i gang med at forske og f.eks. tager et prægraduat forskningsår, skal man ofte selv søge midler til dækning af ens løn. Nogle gange vil dette være gjort på forhånd af enten vejlederen eller forskningsgruppen. Skal man selv i gang med at søge midler kan man enten […]

Forskningsforløb

Introduktion til forskningsforløbet Forskningsprocessen kan være svær at overskue, hvis man ikke har erfaring med forskning. Denne introduktion har til formål dels at give et indledende overblik over det typiske forløb af en forskningsproces og dels at give indblik i de forberedelser, som er nødvendige inden selve forskningsprojektet kan gå […]

PUFFs gode råd

Inden du siger ja til at starte et forskningsprojekt, er der nogle ting som det kan være rigtig godt, at få afklaret, fx ved et møde med din kommende vejleder og medvejledere: 1)    Projektet. Sørg for at finde et emne, der interesserer dig og overvej hvilken slags forskning du […]

Bachelor- og kandidatopgaver

Kandidatspecialet er normalt placeret på 11. semester med mulighed for at skrive et speciale på enten 10 eller 22,5 ECTS point, alt efter hvilket perspektiv man her vælger. Link til Undervisning og opbygning. Nogle vælger at kombinere kandidatspecialet med et prægraduat forskningsår, dog kan man også vælge at skrive det […]

Muligheder for stud. med

Et alternativ til fuldtidsforskning kan være deltid-/fritidsforskning, hvor man som studerende kan arbejde på projekter sideløbende med studiet. Typer af projekter: Systematiske reviews og meta-analyser Registerstudier Forskningsassistent på en andens projekt (herunder dataekstrapolering, blodprøvetagning) Det er også muligt at være medhjælper på en andens projekt, typisk vil det være en […]

Om studenterforskning

Hvorfor forskning? Alle lægers arbejde i klinikken er understøttet af resultater og viden, som er skabt gennem forskning. Uden forskning er der ingen forudsætning for udvikling af ny medicin, nye behandlingsformer eller nyt medicinsk udstyr. Forskningen er afgørende for at skabe bedre grundlag for pleje, omsorg, helbredelse, diagnostik, metodeudvikling mv. […]

Om os

Panums UngdomsForsker Forening (PUFF) er en studenterorganisation drevet af frivillige medicinstuderende, som brænder for at udbrede studenterforskning og tilbyde studerende brugbare redskaber til at få et godt forskningsophold. I PUFF arbejder vi mod At informere om hvordan man kommer i gang med at forske At fungere som portal mellem forskningsenheder […]